گزینه ها
خانه
در باره ما
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها
 
englisi
نام موضوع بازديد ها
How to prevent war 1106
Brutal attack against Boroujerdi 1408
A letter to UN and other organizations 2675
About Amir Entezam and Boroujerdi 1450
At least 15 Activists & Journalists Arrested in the Last 48 Hours 1466
URGENT ACTION / Amnesty International 1800
Execution of political prisoner in Iran 1400
Peyman Aref has suffered a Heart attack 1371
Political Prisoner Abbas Khorsandi has been 1617
Show your outrage at the execution 1452
Call for release of Mr. Seyyed Hossein Kazemeini 1615
Mrs. Negin Sheikh Al-Eslami Vatani 1803
A letter from Farzad Kamangar 2414
International Women’s Day 24704
The torturs endured by Farzad Kamangar 2474
Alarm to all Human rights organizations 2160
Alarm to all human rights organisations ! 2714
نامه حزب مردم سوئد به سولانا 2321
نامه تعدادی از نمایندگان حزب مردم به سفیر ج ا 2535
رد دعوت سفیر ج ا از سوی سیسیلیا مالمستروم 2381
Akbar Mohammadi, Iranian Student is murdered 2333
نامه حزب مردم سوئد به سازمانهای حقوق بشری 2362
نامه حزب مردم سوئد به سران جمهوری اسلامی 2534
نامه تعدادی از نمایندگان مجلس سوئد در باره زندانیان 2232
نامه حزب سبزهای سوئد در باره آزادی ناصر زرافشان 2474
نامه احزاب پارلمانی سوئد برای آزادی زندانیان سیاسی 2690
اعتراض به خشونت علیه زنان در ایران 2556
 
2007 Victoria Azad