گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها
 
englisi
نام موضوع بازديد ها
How to prevent war 1189
Brutal attack against Boroujerdi 1487
A letter to UN and other organizations 2788
About Amir Entezam and Boroujerdi 1536
At least 15 Activists & Journalists Arrested in the Last 48 Hours 1552
URGENT ACTION / Amnesty International 1905
Execution of political prisoner in Iran 1485
Peyman Aref has suffered a Heart attack 1449
Political Prisoner Abbas Khorsandi has been 1710
Show your outrage at the execution 1537
Call for release of Mr. Seyyed Hossein Kazemeini 1697
Mrs. Negin Sheikh Al-Eslami Vatani 1887
A letter from Farzad Kamangar 2527
International Women’s Day 25134
The torturs endured by Farzad Kamangar 2564
Alarm to all Human rights organizations 2241
Alarm to all human rights organisations ! 2794
نامه حزب مردم سوئد به سولانا 2403
نامه تعدادی از نمایندگان حزب مردم به سفیر ج ا 2618
رد دعوت سفیر ج ا از سوی سیسیلیا مالمستروم 2463
Akbar Mohammadi, Iranian Student is murdered 2415
نامه حزب مردم سوئد به سازمانهای حقوق بشری 2442
نامه حزب مردم سوئد به سران جمهوری اسلامی 2627
نامه تعدادی از نمایندگان مجلس سوئد در باره زندانیان 2323
نامه حزب سبزهای سوئد در باره آزادی ناصر زرافشان 2563
نامه احزاب پارلمانی سوئد برای آزادی زندانیان سیاسی 2778
اعتراض به خشونت علیه زنان در ایران 2642
 
2007 Victoria Azad