گزینه ها
خانه
در باره ما
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها
 
englisi
نام موضوع بازديد ها
How to prevent war 1141
Brutal attack against Boroujerdi 1443
A letter to UN and other organizations 2727
About Amir Entezam and Boroujerdi 1490
At least 15 Activists & Journalists Arrested in the Last 48 Hours 1504
URGENT ACTION / Amnesty International 1850
Execution of political prisoner in Iran 1439
Peyman Aref has suffered a Heart attack 1406
Political Prisoner Abbas Khorsandi has been 1662
Show your outrage at the execution 1490
Call for release of Mr. Seyyed Hossein Kazemeini 1652
Mrs. Negin Sheikh Al-Eslami Vatani 1840
A letter from Farzad Kamangar 2469
International Women’s Day 25026
The torturs endured by Farzad Kamangar 2516
Alarm to all Human rights organizations 2196
Alarm to all human rights organisations ! 2748
نامه حزب مردم سوئد به سولانا 2358
نامه تعدادی از نمایندگان حزب مردم به سفیر ج ا 2572
رد دعوت سفیر ج ا از سوی سیسیلیا مالمستروم 2416
Akbar Mohammadi, Iranian Student is murdered 2369
نامه حزب مردم سوئد به سازمانهای حقوق بشری 2398
نامه حزب مردم سوئد به سران جمهوری اسلامی 2576
نامه تعدادی از نمایندگان مجلس سوئد در باره زندانیان 2271
نامه حزب سبزهای سوئد در باره آزادی ناصر زرافشان 2514
نامه احزاب پارلمانی سوئد برای آزادی زندانیان سیاسی 2730
اعتراض به خشونت علیه زنان در ایران 2596
 
2007 Victoria Azad