گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها
 
englisi
نام موضوع بازديد ها
How to prevent war 1231
Brutal attack against Boroujerdi 1525
A letter to UN and other organizations 2852
About Amir Entezam and Boroujerdi 1578
At least 15 Activists & Journalists Arrested in the Last 48 Hours 1596
URGENT ACTION / Amnesty International 1953
Execution of political prisoner in Iran 1528
Peyman Aref has suffered a Heart attack 1490
Political Prisoner Abbas Khorsandi has been 1761
Show your outrage at the execution 1579
Call for release of Mr. Seyyed Hossein Kazemeini 1743
Mrs. Negin Sheikh Al-Eslami Vatani 1939
A letter from Farzad Kamangar 2589
International Women’s Day 25178
The torturs endured by Farzad Kamangar 2612
Alarm to all Human rights organizations 2284
Alarm to all human rights organisations ! 2838
نامه حزب مردم سوئد به سولانا 2446
نامه تعدادی از نمایندگان حزب مردم به سفیر ج ا 2661
رد دعوت سفیر ج ا از سوی سیسیلیا مالمستروم 2505
Akbar Mohammadi, Iranian Student is murdered 2454
نامه حزب مردم سوئد به سازمانهای حقوق بشری 2482
نامه حزب مردم سوئد به سران جمهوری اسلامی 2674
نامه تعدادی از نمایندگان مجلس سوئد در باره زندانیان 2374
نامه حزب سبزهای سوئد در باره آزادی ناصر زرافشان 2602
نامه احزاب پارلمانی سوئد برای آزادی زندانیان سیاسی 2818
اعتراض به خشونت علیه زنان در ایران 2683
 
2007 Victoria Azad