گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها

Mrs Victoria Azad is a renowned politician who the past 40 years has worked in opposition against the Islamic Republic of Iran. She is known as a political analyst, writer and debater. Mrs Victoria Azad has initiated and started several important oppositional associations and is one of the founders of Iran Yaran. Mrs Victoria Azad is especially known for her strong connections to the opposition within the country. She has written numerous important articles and is one of the key figures within the Iranian opposition who is frequently interviewed on matters with regard to the current political situation in Iran In 2002 she was nominated for the Swedish Parliament and held a fourth place in the election. She holds a MA in Nursing and leadership and has worked as University Adjunct as well as held several Managerial position within her field of work.
برنامه های تلویزیونی

شبکه ایرانیاران

روی لوگو کلیک کنید

 اولین برنامه ایرانیاران در تلویزیون کانال یک با اجرای ویکتوریا آزاد موسس و رایزن این شبکه با موضوع معرفی شبکه ایرانیاران و استراتژی این شبکه در رسیدن به هدفِ اتحاد در اپوزیسیونِ مخالف با رژیم جمهوری اسلامی اجرا شد.

برای دیدن این برنامه به کانال یوتیوب #شبکه_ایرانیاران رجوع کنید👇
https://youtu.be/QeSoO6CBKm0
این برنامه را در کانال یک نیز میتوانید ملاحظه کنید
https://youtu.be/epM3n11SMqw
#ژنو_اپوزیسیون
#اتحاد_میلیونی
#شبکه_ایرانیاران
#کانال_یک
@iranyarannetwork1398
 
اعتراض 57 تشكل مدنی به لغو اعتبار فعاليت انجمن ژيار كرم چاپ پست الكترونيكي
خبرگزاری دیده بان حقوق بشر كردستان:
تهران: 57 تشكل مدنی با  صدور بیانیه ای، به لغو اعتبار فعالیت انجمن "ژیار" کرمانشاه اعتراض کردند و خواستار لغو دستور عدم فعالیت این تشکل فرهنگی- اجتماعی شدند.
متن بیانیه و نهادهای امضا کننده آن در پی می آید:
اخيراً اعتبار فعاليت انجمن" ژيار" كرمانشاه از سوی‌ "سازمان ملی جوانان" اين شهر لغو گرديده و اين حكم طی ‌نامه‌ای به اطلاع دبير اين تشكل رسيده و از وی خواسته شده تا نسبت به تعطيلی دفتر انجمن و متوقف نمودن كليه‌ی فعاليت‌های اين سازمان غيردولتی ـ مردم‌نهاد اقدام نمايند.  اين در حالی‌ست كه در نامه‌ی مذكور هيچ اشاره‌ای به نوع تخلف صورت گرفته از سوی ‌انجمن ژيار نشده و تنها به دستور مديركل امور اجتماعی ‌سازمان ملی جوانان كشور استناد گرديده كه طی نامه‌ای از رئيس سازمان ملی جوانان كرمانشاه خواسته تا از ادامه‌ی فعاليت انجمن "ژيار" جلوگيری كرده و لغو اعتبار فعاليت اين تشكل را به اطلاع مسئولان آن برساند. آن‌چه نيز در بيان علت اخذ اين تصميم عنوان گرديده عبارت كلی و مبهم "ورود به عرصه‌ی سياست " می‌باشد كه شديداً از سوی مسئولان انجمن ژيار رد شده و در نامه‌ای خطاب به رئيس سازمان ملی جوانان كرمانشاه خواسته‌اند تا مستندات اين اتهام به صورت مكتوب به آنان ارائه گردد كه متأسفانه مسئولان سازمان ملی جوانان كرمانشاه تا كنون از پاسخ‌گويی شفاف به ايشان طفره رفته و با مطرح كردن نقش نهادهای امنيتی كرمانشاه در اخذ اين تصميم از سوی مراجع ذی‌صلاح در تهران به واسطه‌ی دريافت گزارش‌هايی از جانب آنان از زير بار مسئوليت قانونی خويش به عنوان مرجع صادر كننده مجوز فعاليت انجمن "ژيار" و نهاد ناظر بر عملكرد اين تشكل طی پنج سال فعاليتش در شهر كرمانشاه شانه خالی كرده و از درگير ساختن خودشان به صورت مسئولانه و متعهدانه در پرداختن به اين قضيه خودداری می‌كنند.هر آن‌كس كه اندك شناختی از قوانين ناظر بر فعاليت تشكل‌های غيردولتی داشته باشد می‌داند كه روال قانونی در برخورد با تشكل‌های متخلف به اين‌ صورت است كه مراجع ذی‌صلاح نخست با تذكر شفاهی و اخطار كتبی مسئولان انجمن را نسبت به مورد تخلف انجام شده از سوی آنان آگاه و سپس با در اختيار گذاردن فرصت زمانی مشخص شده در آئين‌نامه مربوطه از آنان می‌خواهند تا نسبت به رفع مورد تخلف و اصلاح وضعيت به وجود آمده اقدام نمايند و در صورت عدم توجه مسئولان انجمن به تذكر و اخطار و تأكيد بر انجام مجدد مورد تخلف است كه فعاليت‌های انجمن برای مدتی به حالت تعليق در خواهد آمد و نهايتاً به حكم قضايی انجمن متخلف منحل خواهد شد. اين در حالی‌ست كه به گفته‌ی مسئولان انجمن ژيار و اذعان رياست سازمان ملی جوانان كرمانشاه اين روال معمول در مورد انجمن ژيار طی نشده و مسئولان انجمن بدون دريافت هر گونه تذكر شفاهی يا اخطار كتبی از طرف مراجع ذی‌صلاح به يكباره نامه‌ای را از سوی رئيس سازمان ملی جوانان كرمانشاه مبنی بر لغو اعتبار فعاليت انجمن خويش بدون ارئه‌ی هر گونه دليل مكتوب و مستند و تنها با اكتفا به بيان اتهام عدول از خطوط قرمز و ممنوعه‌ی تشكل‌های تحت پوشش سازمان ملی جوانان به واسطه‌ی "برقراری ارتباطات سياسی" كه مورد انجام آن علاوه بر مسئولان انجمن ژيار حتی برای سازمان ملی جوانان كرمانشاه هم مبهم و نامشخص می‌باشد دريافت می‌كنند كه نامه‌ی مذكور در حكم دستور انحلال انجمن قلمداد گرديده است.ما گروهی از كنشگران جامعه‌‌‌‌ مدنی و حقوق بشری و فعالان فرهنگی و اجتماعی به نام تشكل‌های مطبوع خويش كه در ذيل نام‌شان خواهد آمد اعتراض خود را نسبت به برخوردهای اين‌چنينی با نهادهای مدنی و لغو غيرقانونی اعتبار فعاليت انجمن ژيار كرمانشاه كه طی پنج سال فعاليت خود در راستای تقويت جامعه‌ مدنی و ترويج گفتمان برابری خواهی اقوام و زنان و نيز برگزاری برنامه‌های خيرخواهانه و نيكوكارانه عمل نموده اعلام می‌داريم و خواهان آن هستيم تا هر چه زودتر ضمن لغو دستور عدم فعاليت اين تشكل مدنی از سوی سازمان ملی جوانان كشور اگر هم تخلفی از سوی مسئولان آن صورت گرفته به صورت شفاف، مستند و مكتوب به ايشان و برای آگاهی عموم اعلام گردد و در پی آن روال قانونی و معمول در بررسی مورد تخلف از سوی مرجع ذی‌صلاح صورت گيرد و در غير اين صورت است كه از چنين برخوردهای حذفی می‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه هدف از بيان اين اتهامات ناروا، كلی و مبهم بدون ارئه‌ی هر گونه سند و مدرك حذف تدريجی نهادهای مدنی از عرصه‌ی فعاليت‌های اجتماعی و فرهنگی كشور و نااميد ساختن جوانان اين ديار از فعاليت‌های مدنی در چارچوب قانون و ايجاد فضای تك صدايی در جامعه می‌باشد كه اين روش به هيچ وجه مطلوب جامعه‌ی امروز و مورد پذيرش ما نخواهد بود. سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان RMMK))سازمان حقوق بشری چاك CHAK))سازمان حقوق زن كُرد، حقوق بشركميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشراتحاديه دمكراتيك دانشجويان كُرد ـ مركز استان آذربايجان غربیاتحاديه دمكراتيك دانشجويان كُرد ـ مركز استان كردستاناتحاديه دمكراتيك دانشجويان كُرد ـ مركز استان كرمانشاهجامعه دانش‌جويان و دانش‌آموختگان كرمانشاهیجامعه كُردهای مقيم مركز ـ تهرانسازمان مدافعين آزادی كرمانشاهانجمن قلم كردستان ايرانانجمن ايده ـ كرمانشاهانجمن جی ژوان ـ سنندجانجمن خانای قبادی ـ جوانرودانجمن دفاع از حقوق مصدومين شيميايی سردشتانجمن دوستداران ميراث فرهنگی افراز ـ تهرانانجمن زنان آذرمهر ـ سنندجانجمن زنان مريوانانجمن ژيانه‌وه ـ سنندجانجمن سبز چيا ـ مريوانانجمن سبز سردشتانجمن سرو ـ سنندجانجمن شكوه زاگرس ـ كرمانشاهانجمن كهن دژ ـ همدانانجمن گياه خواری ايرانانجمن ققنوس ـ سردشتانجمن مولوی كُرد ـ جوانرودانجمن وفا ـ كرمانشاهانجمن هاوڕێ ـ سنندجتشكل آشتی ـ دانشگاه آزاد سنندجتشكل پيشرو ـ دانشگاه آزاد سنندجتشكل رۆدان ـ دانشگاه پيام نور سقزتشكل گزينگ ـ دانشگاه رازی كرمانشاهجمعيت اقاقيا ـ كرمانشاهجمعيت سنه دژ ـ سنندججمعيت كردستان سبز ـ سنندججمعيت نگاه تازه ـ كرمانشاهخانه دوستی ايرانيان ـ كرمانشاهكانون آينده ‌گری ايران ـ اهوازكانون ايران‌گردان و جهان‌گردان جوان ـ كرمانشاهكانون رۆنان ـ مريوانكانون سلامت ژين ـ مريوانكانون ملی مبارزه با اعتياد ـ اهوازكانون مهر كرمانشاهموسسه آتش ـ كرمانشاهموسسه آوات ـ سنندجموسسه انديشه نو ـ سنندجموسسه پيشگامان ماف ـ سنندجموسسه تیرۆژ ـ سردشتموسسه حمايت از حيوانات ـ كرمانشاهموسسه خۆرهه‌ڵات ـ سنندجموسسه خيريه شبنم ـ اهوازموسسه رسانه‌ای وڵات ـ سنندجموسسه سيروان ـ كرمانشاهموسسه علمی، فرهنگی آينده ‌نگر ـ اهوازموسسه هاوار ـ كرمانشاهموسسه هه‌وراز ـ سنندج

 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad