گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها

Mrs Victoria Azad is a renowned politician who the past 40 years has worked in opposition against the Islamic Republic of Iran. She is known as a political analyst, writer and debater. Mrs Victoria Azad has initiated and started several important oppositional associations and is one of the founders of Iran Yaran. Mrs Victoria Azad is especially known for her strong connections to the opposition within the country. She has written numerous important articles and is one of the key figures within the Iranian opposition who is frequently interviewed on matters with regard to the current political situation in Iran In 2002 she was nominated for the Swedish Parliament and held a fourth place in the election. She holds a MA in Nursing and leadership and has worked as University Adjunct as well as held several Managerial position within her field of work.
برنامه های تلویزیونی

شبکه ایرانیاران

روی لوگو کلیک کنید

 اولین برنامه ایرانیاران در تلویزیون کانال یک با اجرای ویکتوریا آزاد موسس و رایزن این شبکه با موضوع معرفی شبکه ایرانیاران و استراتژی این شبکه در رسیدن به هدفِ اتحاد در اپوزیسیونِ مخالف با رژیم جمهوری اسلامی اجرا شد.

برای دیدن این برنامه به کانال یوتیوب #شبکه_ایرانیاران رجوع کنید👇
https://youtu.be/QeSoO6CBKm0
این برنامه را در کانال یک نیز میتوانید ملاحظه کنید
https://youtu.be/epM3n11SMqw
#ژنو_اپوزیسیون
#اتحاد_میلیونی
#شبکه_ایرانیاران
#کانال_یک
@iranyarannetwork1398
 
نامه سرگشاده علیرضا داوودی چاپ پست الكترونيكي
فعال دانشجوئی آزادیخواه و برابری طلب ، به تمامی آزادیخواهان
سال زندان ، سال شکنجه ، سال اعدام ، سال استبداد عریان فاشیستی حاکمیت سیاه  . از 13 آذر به بعد و بازداشت وشکنجه و قرارهای وثیقه سنگین بگویم یا از تابستان 87 و زندانی کردن عابد توانچه و محرومیت از ورود به دانشگاه اصغر قنبری ها . از اواخر شهریور و پروژه ارعاب و سرکوب نهاد سرکوبگر دانشگاه ( کمیته انضباطی ) بگویم یا از موج عظیم بازداشتهای تابستان 87 .  
  بی شک در یک سال اخیر سنگین ترین هزینه ها و شدیدترین برخوردها با فعالان دانشجوئی و کارگری و زنان و کل جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی صورت گرفته ، اما سایر دگر اندیشان نیز از تیغ ظلم وستم حاکمیت استبداد بی نصیب نمانده اند .
نداشتن خوابگاه بیش از 500 نفر از دانشجویان در دانشگاه اصفهان و نصب گیت  بر درب ورودی دانشگاه تهران و تنظیم مرامنامه انضباطی برای دانشجویان جدیدالورود به منظور پاسیو کردن آنان ، روندی است که میخواهد دانشگاه ، این قلب تپنده جامعه را به پادگان تبدیل کند ، زهی خیال باطل !
  دانشگاه در سالهای اخیر بلندگوی خواستهای توده ای مردم از قبیل : رفاه ، آزادی زنان و دفاع از حقوق طبقه کارگر بوده است و به همین دلیل حاکمیت سیاه استبداد قوی ترین حلقه زنجیر اعتراض اجتماعی در راه مبارزه برای یک دنیای بهتر ، یعنی دانشگاه را نشانه رفته است . اما ادامه زندگی و ساختن دنیایی جدید راهی جز مبارزه و مقاومت و پیشروی برای جنبش دانشجوئی و زنان و کارگران باقی نمیگذارد و این فشارها و سرکوبها چهره سیاه حاکمیت را عریان تر از قبل ساخته و عزم مبارزان راه  آزادی و برابری  را جزم تر از گذشته میسازد .
   محرومیت من از تحصیل به مدت دو نیمسال دیگر ( در مجموع شش نیمسال ) عزم مرا جزم تر از گذشته ساخته است . من مبارزه خود را برای منفعت شخصی آغاز نکرده ام بلکه هدفم کمک به تغییر شرایط موجود در جامعه و احقاق حقوق سایر انسانها در کنار خود بوده است . هزینه وارده به من در کنار هزینه وارد شده بر دانشجویان آزادیخواه برابری طلب بازداشت شده در آذر و دی 86 رنگ میبازد و یک اتفاق ساده از نظر اینجانب محسوب میشود . محرومیت از اتمام تحصیل در مقطع کارشناسی ، کوچکترین خللی در پیگیری آرمان برحقم یعنی تلاش برای ساختن یک دنیای بهتر وارد نمیکند .
  امروز با افتخار میگویم من یک دانشجوی آزادیخواه و برابری طلبم و با تمام توان علیه زندانی شدن عابد توانچه و وضعیت نامشخص سایر دانشجویان آزادیخواه برابری طلب که با قرار وثیقه آزاد شده اند ادامه میدهم ، با تمام توان به پایمال شدن حقوق انسانی پذیرفته شدگان فیلترشده کارشناسی ارشد نظیر اصغر قنبری و ... اعتراض میکنم ، با تمام توان به سرگردانی بیش از 500 دانشجوی بدون خوابگاه دانشگاه اصفهان اعتراض میکنم ، با تمام توان به وضعیت اسفناک طبقه کارگر اعتراض میکنم ، با تمام توان به بردگی زن و آپارتاید جنسی در سایه حاکمیت مذهبي موجود اعتراض میکنم و بطور کل سازش ناپذیری خود با وضعیت موجود را اعلام میکنم .

به امید یک دنیای بهتر
زنده باد آزادی و برابری
علیرضا داوودی
30 شهريور ماه 1387

 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad