گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها

Mrs Victoria Azad is a renowned politician who the past 40 years has worked in opposition against the Islamic Republic of Iran. She is known as a political analyst, writer and debater. Mrs Victoria Azad has initiated and started several important oppositional associations and is one of the founders of Iran Yaran. Mrs Victoria Azad is especially known for her strong connections to the opposition within the country. She has written numerous important articles and is one of the key figures within the Iranian opposition who is frequently interviewed on matters with regard to the current political situation in Iran In 2002 she was nominated for the Swedish Parliament and held a fourth place in the election. She holds a MA in Nursing and leadership and has worked as University Adjunct as well as held several Managerial position within her field of work.
برنامه های تلویزیونی

شبکه ایرانیاران

روی لوگو کلیک کنید

 اولین برنامه ایرانیاران در تلویزیون کانال یک با اجرای ویکتوریا آزاد موسس و رایزن این شبکه با موضوع معرفی شبکه ایرانیاران و استراتژی این شبکه در رسیدن به هدفِ اتحاد در اپوزیسیونِ مخالف با رژیم جمهوری اسلامی اجرا شد.

برای دیدن این برنامه به کانال یوتیوب #شبکه_ایرانیاران رجوع کنید👇
https://youtu.be/QeSoO6CBKm0
این برنامه را در کانال یک نیز میتوانید ملاحظه کنید
https://youtu.be/epM3n11SMqw
#ژنو_اپوزیسیون
#اتحاد_میلیونی
#شبکه_ایرانیاران
#کانال_یک
@iranyarannetwork1398
کتاب اول دبستان

 
آقای موسوی! بجای بادکُنک هوا کردن، چاپ پست الكترونيكي
 فرمان به اعتصاب های سراسری بدهید!
خشایار رخسانی
با آنکه بر پایه-یِ ماده-ی 27 قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران، برگُزاری گردهمایی هایِ شهروندان با نگاهداشتِ آیین هایِ اسلامی آزاد است و نیازی به پروانه ندارد، حکومت اسلامی بر پایه-ی خوی دیرنه اش که همیشه تفسیر ِابزاری از قانون بوده است، از دادن ِاین امکان به شهروندانش پَرهیز میکُند.  اکنون که دولت کودتا با بیرحمی های بیمانند و کشتار ِشهروندان از راهپیمایی هایِ آرام شهروندان پیشگیری میکند تا آنها نتوانند در یک جوّ ِشهرینگی و مدنی به کلاهبرداری در گُزیدمان و دست درازی به حقوق شان اعتراض کُنند، بهترین راه برای ادامه مبارزه دست یازیدن به ابزار ِتوانمندِ اعتصاب های سراسری و دست از کار کشیدن هایِ همگانی میباشد؛ به ویژه اگر کارکُنان شرکتِ نفت به این اعتصاب ها به پیوندند؛ با آسیبی که به درآمدهایِ نفتی دولت کودتا وارد خواهد آمد، یگانه بندنافِ این دولتِ زورسِتان به دولارهای نفتی خشک خواهد شد، امکانی که به هَستی آن در دَرازایِ چند روز پایان خواهد داد.
 یکی دیگر از کارآمدترین شگردها برای ناکام کردن برنامه هایِ این دولتِ زُورستان این  است که از هواداران خود درخاست کنید تا سپُرده های بانکی و پس اندازهای خود را از همه-ی بانک هایِ کشور بیرون بکشند، تا با زمین گیر شدن ِ اقتصاد کشور، دولت کودتا در پرداخت کارمزدِ چماقداران و نیروهای سرکوبگرش ناتوان شود.
آزادیخواهان باید از همه توان و امکانات خود در ناکام کردن این کودتا بهره ببرند، زیرا دولت کودتا همکنون، همانند یک جانور دَرَنده-ی زخم خورده میباشد که هرگونه دِژخویی و بیرحمی از آن انتظار میرود؛ که اگر بر اوضاع چیره شود، دست به آنچنان کُشتاری بِزَند که چنگیزخان به حال مردم ایران به گرید.
آقای میرحسین موسوی تا دیر نشده است و مردم همچنان در میدان مبارزه ایستادگی میکنند و امید خود را به پیروزی و در دست یافتن به آزادی و دمکراسی از دست نداده اند، بجای درخواست کردن از آنها به هوا کردن بادکُنک، آنها را به اعتصاب هایِ سراسری فرابخوانید. انجام کاری که امروز میتواند پیروزی مردم ایران را پایندان و تضمین کند، شاید که فردا دیگر کاربُردی نداشته باشد. فراموش نکُنید که در این جهان، شما پَناهگاهی اُستوارتر از باور مردم به شما و آغوش گرم آنها پیدا نخواهید کرد. پیروزی مردم ایران پیروزی شماست؛ در انجام کاری که امروز باید انجام دهید هیچ تردیدی نکنید که فردا دیر است.
زنده باد آزادی
پاینده ایران
خشایار رُخسانی
‏جمعه‏، 2009‏/06‏/26

 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad