گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها
 
در دفاع از جنبش مستقل دانشجویی چاپ پست الكترونيكي
بیانیۀ شبکۀ جهانی سکولارهای سبز ایران برای آزادی و دمکراسی
دانشجويان انديشمند و فداکار ايران، درود بر شما!
سال هاست که دانشگاه و شما دانشجویان در خط مقدم جبهۀ ضد استبداد، برای آزادی و دمکراسی در ایران، مبارزه و مقاومت کرده ايد. امروز نيز اعتراض شما به فضای امنیتی و سرکوب مستولی بر کشورمان از هویت تاریخی و مستقل شما سرچشمه می گیرد.  شما عزیزان باید به قدرت  درونی و هویت بیدار سیاسی خود باور داشته و بر آن تکیه کنید. مبارزات حق طلبانهء شما فراتر از آن است که خاموشی بگیرد. شما با مبارزات مستقل و ابتکار عمل خود در برابر حکومت اسلامی و نیروهای سرکوب گرش هر روز اعتماد به نفس بیشتری را در سایر اقشار جامعه بوجود می آورید تا به صف مبارزات شما بپیوندند. شما، در این راستا، وحشت و ترسی را که نیروهای سرکوبگربه جامعه تحمیل کرده اند خنثی می کنید.
شبکهء جهانی سکولارهای سبز ایران برای آزادی و دمکراسی که در راستای ایرانی بی تبعیض و برای استقرار حکومتی سکولار و دمکرات در ایران فعالیت می کند، از مبارزات بر حق شما پشتیبانی کرده و همواره انعکاس دهندۀ صدای راستین شما بوده و خواهد بود.
شورای هماهنگی شبکه جهانی سکولارهای سبز ايران
23 ارديبهشت 1390
 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad