گزینه ها
خانه
در باره ما
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها
درخواست


خبرگزاری مجموعه فعالان
حقوق بشر در ایران
(هرانا)


با زنان نقال ایران آشنا شوید
ساقی عقیلی ( ندا آفرید )
با ساقی عقیلی آشنا شوید
http://forum.irtools4u.com/
showthread.php?p=234182

لینک جدیدترین نقالی های بانو عقیلی
وبلاگ بانو عقیلی
http://modernnarrating.webs.com
/photos.htm


فاطمه حبیبی زاد ( گردآفرید )
وبلاگ رسمی بانو حبیبی زاد
http://www.gordafarid.net


Active Image
 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


Active Image

 

Active Image

Active Image

Active Image
 


RiksteaternActive Image


Active Image

 


Active Image


Active Image
 
 
اعلاميه در مورد شکايت عليه علی خامنه ای چاپ پست الكترونيكي
شبکه سکولارهای سبز ايران برای آزادی و دموکراسی اعلام می دارد که از شکايت آقای رضا پهلوی عليه آقای علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی مسلط بر ايران و کسی که مسئوول اصلی جنايات صورت گرفته عليه بشريت در ايران است، حمايت می کند و آن را در راستای همهء کوشش های قبلی سازمان ها و شخصيت های سياسی نگران عدول از حقوق بشر در ايران می داند.

نقش کليدی آقای علی خامنه ای در انجام جنايات رژيم اسلامی بر کسی پوشيده نيست و اثبات عمليات تبهکارانهء اين شخص در نزد جهانيان بر عهدهء فرد فرد ما ايرانيان نشسته در غربت است. در اين راستا، وجود ايرانيان سرشناسی چون آقای پهلوی، که بيش از اغلب هموطنان شان به رسانه ها و مراجع بين المللی دسترسی دارند، می تواند در رساندن صدای مردم ستمديدهء ما بگوش افکار عمومی جهانيان سخت مفيد باشد.

اما هدف گرفتن آقای علی خامنه ای تنها بايد همچون قدمی اساسی در راستای تغيير کامل رژيم، انحلال حکومت اسلامی و لغو قانون اساسی ضد بشر آن باشد و نمی تواند بخودی خود اپوزيسيون سکولار ـ دموکرات و انحلال طلب را به اهداف بزرگ خود، که رهائی و آزادی کامل هموطنانمان باشند، رهنمون گردد؛ چرا که اين نکته بديهی است که حکومت اسلامی می تواند بدون ولی فقيه هم به عمر نکبت بار خود ادامه داده و پرداختن صرف به خامنه ای و فراموش کردن موانع عديدهء ديگری که در سر راه مبارزان قرار دارد ممکن است مآلاً به توفيق جناح ديگری از همين رژيم بيانجامد.

همچنين بايد توجه کرد که اهميت اين شکايت در خود آن و تأثيرش در افکار عمومی جهانيان است و نه در مراجعی که مورد خطاب آن قرار می گيرند. در نتيجه، توجه به اين شکايت و يا بی اعتنائی به آن در آينده، نبايد از اهميت آن کاسته و يا موجب شود که حکومت اسلامی و نيز کشورهائی که فکر حمله به ايران را در سر می پرورانند بتوانند از نتيجهء محتمل کار سوء استفاده کنند.

البته، از نظر شبکهء سکولارهای سبز، راه حل نهائی ما در اتحاد نيروهای سکولار ـ دموکرات انحلال طلب خارج کشور و تشکيل شورا و کنگره ای راهبردی برای منسجم ساختن مبارزات و، از طريق برقراری ارتباط با مبارزان داخل کشور، ايجاد يک آلترناتيو کارا و سنجيده در برابر حکومتی است که سه دهه را بدون داشتن همآوردی مستقل و قوی تر از خود از سر گذرانده و ميهن ما را دچار انواع تباهی ها ساخته است.

شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ايران برای آزادی و دموکراسی

4 دی ماه 1390

 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad