برکناری خانم رویا طلوعی

 از تشکل اتحاد زنان برای دموکراسی‌

بدینوسیله اتحاد زنان ایران برای دموکراسی اعلام می نماید :

خانم رویا طلوعی از تاریخ سه‌شنبه ۲ خرداد ۱٣۹۱ - ۲۲ می ۲۰۱۲عضو این اتحاد نیست و  ضمن ارائه  توضیحات زیر، اتحاد از ادامه همکاری با ایشان معذور است .

اتحاد تاکید میکند این شبکه با چشم انداز برابری همه جانبه میان زنان و مردان ایران تاسیس شده ، و مستقل از کلیه احزاب و گروههای سیاسی عمل می نماید . ضمن آنکه زنان عضواین اتحاد دارای تعلقات سیاسی و اجتماعی مختلف هستند و با احترام متقابل میان این تفاوت ها برای مشارکت زنان در قدرت سیاسی تلاش می نماید

موارد تخلفات خانم رویا طلوعی بقرار زیر است:

  1. تصمیم گیریها و اقدامات فردی بدون مشارکت با گروه موسس
  2. شرکت خانم رویا طلوعی در برنامه افق زمانی صورت گرفته است که ایشان با گروه اتحاد زنان مسائل عدیده انظباطی داخلی داشته است و بدون پاسخگوئی به موارد مطروحه در برنامه صدای امریکا شرکت نموده است. ایشان در آن برنامه اعلام نمودند که به علت تشکیل جلسه ای که خانم نازیلا گلستان  با اتحاد برگزار نمود ، اتحاد زنان دچار تنش شدید گردیده است که متعاقبا هیئت موسس اتحاد زنان ایران برای دمکراسی، این ادعا را قویا رد نموده و مینماید.
  3. سوء استفاده از موقعیت فردی خود بعنوان ادمین و مصادره کردن صفحه فیس بوکی اتحاد زنان ایران برای دموکراسی  ،بلوک کردن اکثریت اعضای اتحاد زنان از صفحه فیس بوکی که متعلق به اعضا است.
  4. سرباززدن ازتعهدات مالی به تشکل اتحاد زنان برای دموکراسی

لازم به تاکید است که گروه اتحاد زنان ایران برای دموکراسی (ازاد) گروهی مستقل ،فراسازمانی و فراحزبی است و طبق متن صریح مرامنامه ما، اتحاد زنان ایران برای دمکراسی (ازاد)، دستیابی به اهداف و ارزشهای خود را از طریق تلاش برای گسترش مشارکت همه جانبەی زنان در تمامی عرصەهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، تبلیغات، رسانه ایی و بسترسازی های فرهنگی و روشنگری پی میگیرد. اتحاد زنان ایران برای دمکراسی (ازاد)، با هدف افزایش نقش زنان در قدرت سیاسی، کشورداری و تصمیم سازی، درمیانجیگری های ملی و بین المللی، در گفتگو و ائتلافهای سیاسی و مردمی و فعالیتها و جلسات مربوطه با تمام توان خود با حفظ استقلال گروهی خود حضورفعال خواهد داشت.

 

با سپاس هیئت موسس اتحاد زنان ایران برای دمکراسی

سه‌شنبه ۲ خرداد ۱٣۹۱ - ۲۲ می ۲۰۱۲

www.iwud.org

FanPage: https://www.facebook.com/#!/IranianWomensUnionForDemocracyiwud

Facebook: https://www.facebook.com/#!/groups/307181979363906