گفتگوی من در برنامه دیالوگ گوناز تی وی
Sample Image

عنوان این گفتگو توزيع و تقسيم قدرت سياسي در ايران است. برای دیدن ویدئو روی عکس کلیک کنید