گفتگوی من با رادیو البرز
Sample Image
بانو #ویکتوریا_آزاد در مصاحبه با رادیو البرز در کشور سوئداز فعالیت گروه #فرشگرد،آلترناتیو بدیل و جایگاه شاهزاده رضا پهلوی سخن می‌گوید

https://youtu.be/5HjpC26GiA4