صدمین برنامه ایرانیاران
Active Image
💠  صدمین برنامه #ایرانیاران در تلویزیون #کانال_یک با #ویکتوریا_آزاد
👈موضوع: اتمام حجت ویکتوریا آزاد با قدرتهای جهانی، حاکمیت و اپوزیسیون ، آنچه ملت ایران باید بداند
👈تاریخ؛ چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت  ۱۴۰۰ بوقت ایران ساعت ۸،۵ شب 
لینک یوتیوب برنامه

#نه_به_جمهورى_اسلامى 
#نه_به_انتصابات_1400 
#اتحاد_میلیونی
#شبکه_ایرانیاران