در باره وضعیت اعتصاب کنندگان در زندان ارومیه
کمیته حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی کُرد
وضعیت اعتصاب کنندگان زندان ارومیه به شدت وخیم گزارش می شود
آخرین گزارشات از زندان سنندج حاکیست که 9 تن از زندانیان این زندان که از شش روز قبل توسط مسولین زندان روانه ی سلولهای انفرادی شده بودند،به شدت وخیم است.
این زندانیان در سلولهایی 4 متری که همزمان به عنوان دستشویی نیز از آنها استفاده میشود نگهداری شده و با هر اعتراضی به شدت مورد اهانت و شکنجه های شدید روحی و جسمی قرار میگیرند.آنان همچنین تهدید شده اند که :"این سلولها به گورهای شما مبدل خواهند شد".
بنا به گزارشات زندانیانی که خود این 9 تن را از نزدیک دیده اند، انواع بیماریها از جمله اسهال خونی ،عفونتهای شدید و بیماری پوستی گریبانگیر این زندانیان شده است.این وضعیت باعث بروز التهاباتی در زندان ارومیه شده و اعتصاب کنندگان نسبت به نگهداری این 9 تن در وضعیت ناگوار مذکور به شدت معترضند.
کمیته از بروز وضعیت بحرانی این زندانیان به شدت ابراز نگرانی کرده و ضمن محکومیت شدید رفتار غیر انسانی حاکمیت نسبت به زندانیانی که خواهان حقوق اولیه ی خود در زندانها هستند، جهانیان را  به کمک می طلبد.همچنین از نهادهای زیربط جهانی می خواهد برای نجات جان این زندانیان که همچنان و با وجود وخامت شدید وضعیت جسمی خود بر اعتصاب غذا اصرار دارند،اقداماتی عاجل و فوری به عمل آورد.

 جمعه ۲۹ شهرسور ۱۳۸۷ برابر با ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۸