در باره ما

تحصیلات  در حد کارشناسی ارشد ـ فوق لیسانس نرسینگ و لیسانس مدیریت ازدانشگاه گوتنبرک ـ سوئد و دانسگاه بوروس ، هم چنین دارای لیسانس علوم آزمایشگاهی از دانشگاه باکو.

سوابق سیاسی اینجانب به قرار زیر است :

در سالهای قبل از انقلاب از سن 12 سالگی تا حدودا 14 سالگی در ارتباط با هسته های مخفی خمینی در تهران قرار گرفتم و هم چنبن تحت تعالیم دینی حسینیه ارشاد و خانم مریم بهروزی که بعدها نماینده جامعه زینب و نماینده مجلس شورای اسلامی شد قرار داشتم. از سن 15 سالگی به جریان چپ کمونیستی روی آوردم و با سازمان چریکهای فدایی خلق آشنا شدم. بعد از انقلاب فعالیتهای گسترده ای درهمکاری با حوزه دانش آموزی و دانشجویی و کارگران داشتم که منجر به چندین دستگیری و فرار از ایران شد. در حالی از ایران به آذربایجان شوروی سابق فرار کردم که حکم اعدام من صادر شده بود. مدت هفت سال در آن کشور بدون داشتن حق پاسپورت شهروندی زندگی و فعالیت سیاسی داشتم. تا در دسامبر 1989 آن کشور را به مقصد سوئد ترک کردم. در کشور سوئد علاوه بر وظایف مادری و با داشتن دو فرزند و وضعیت مالی سخت طولی نکشید که تحصیلات آکادمیک خود را در دانشگاه گوتنبرگ آغاز کردم. در عین حال فعالیتم را با سازمان فداییان خلق (اکثریت ) دوباره از سرگرفتم و مسئولیتهای مختلفی در سازمان داشتم. همکاری من با سازمان در سال 2003 برای همیشه به پایان رسید.
 در سال 1999عضو حزب چپ پارلمانی سوئد شدم و درسال 2002 میلادی از طرف حزب چپ سوئد جهت شرکت در انتخابات مجلس سوئد برگزیده شدم که از رتبه شانزدهم در لیست انتخابی به رتبه چهارم دست پیدا کردم که بسیار موفقیت چشمگیری بود ولی برای ورود به مجلس کافی نبود.هم چنین بمدت دو سال نماینده شورای شهر در بخش کمون موندال در غرب سوئد بودم و با سوالات مربوط به حوزه خانواده ، کار و مسکن کار میکردم ، سالها عضو سازمان عفو بین الملل سوئد بوده ام و عضو گروه ایران و عضو شبکه زنان سازمان عفو بین الملل . هم چنین در سال 2002 میلادی مسئول کمیسیون زنان حزب چپ سوئد بودم و در یک مقطع نماینده ویژه در کمیسیون بین الملل بخش پارلمانی حزب چپ در دیدار با مقامات پارلمانی اتحادیه اروپا 2004 .
در همان زمان  از سخنگویان جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی درشهر گوتنبرگ سال 2004 میلادی نیز بودم. فعالیتهای وسیعی در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران داشتیم.
در سال 2005 مصادف با 1383 شمسی همکاری با حزب پارلمانی چپ را بدلیل تغییر نظرات و عدم توافق با سیاستهای این حزب در نوع نگاه ایدیولوژیک آنهابه سیاست به همکاری خودم با این حزب پایان دادم.
مجموعه تلاشهای من برای سوال مربوط به ایران به شرح زیر خلاصه میشود»
1.  تماس فعال با فعالین داخل کشور از حوزه های مختلف و اقشار مختلف ایرانیان داخل کشور

2.  تاسیس سایت شخصی ام و جمع آوری فعالیتها و مقالات  وسخنرانیها ووو    www.victoriaazad.com   

3.  در سال 2003 میلادی عضو شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهی شدم و ابتدا در گروه اجرائی برای برگزاری اولین همایش اتحاد فعالیت میکردم سپس بعنوان عضو شورای اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران در نشست وسیع در آلمان برگزیده شدم. متاسفانه این جریان نیز به انحراف رفت و من از این جریان نیز بیرون آمدم و استعفای رسمی و مطبوعاتی دادم .

4. طولی نکشید که مبتکر تاسیس گروه مجمع پیوند دموکراسی خواهان ایران سال 1385 شمسی مصادف با 2007 میلادی در پیوند با شبکه همبستگی ملی ایرانیان و درهمکاری با یاران داخل ایران و خارج از ایران و هم چنین با حضور شاهزاده رضا پهلوی کوشش بسیاری مصروف به تشکیل کنگره ملی ایرانیان صورت دادیم .تلاشها ی ما متاسفانه با موانع جدی روبرو شد و این گروه بزرگ با دستاوردهای خوب و بد نیز از هم پاشید.

5. تاسیس شبکه جهانی سکولارهای سبزایران سال 2011 و منتخب مجمع وسیع سکولارهای سبز در شورای اجرایی شبکه. متاسفانه این جریان هم با دستاوردهای خوب  اما سمتگیریهای نه چندان درست نتوانست نیروی وسیعی را که به گرد خود جمع کرده بود نگاهدارد و با نیروی اندکی به کار خود ادامه داد.

6. تلاش برای تشکیل شورای ملی ایران در گفتگوهای تنگاتنگ با شاهزاده و یاران دیگر. شرکت فعال در جلسات مختلف ، ترغیب یاران داخل کشور به شرکت در این جلسات وووو

7. بنیانگذاری اتحاد زنان ایران برای دموکراسی سال 2012 که هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور صدای بزرگی به پا کرد و امید جدیدی ایجاد کرد . این جریان با آرم مخصوص و میثاق محکمی برای بازیافتن حق زنان برای شرکت وکسب قدرت سیاسی اعلام موجودیت کرد. یک هییت یازده نفره از چهره های سرشناس فعالین زنان  مسئولیت سازماندهی این جریان را بعهده گرفت. متاسفانه این جریان نیز با توطئه در نطفه خفه شد.