نامه ی شاهزاده رضا پهلوی به بان کی مون
 در خصوص آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی
عالیجناب بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد
آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی، انسانی بزرگوار، مدافع جدایی دین از دولت و یکی از مخالفان نظام فعلی ایران، در نتیجه حبس های طولانی مدت و شکنجه های روحی و جسمی در شرایط بسیار بدی قرار دارد.  طبق گزارشات رسیده، پایداری و استقامت ایشان در برابر شکنجه ها، باعث گردیده که وی قسمت اعظم بینایی خود را از دست بدهد، بگونه ای که حتی قادر به تشخیص اشیاء و اشخاص پیرامون خود نمی باشد. رژیم ایران اخیرا این انسان شجاع را به همراه شش تن از هوادارانش، به مکانی نامعلوم منتقل نموده است.

اینجانب، به همراه هم میهنان آزادیخواهم، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت ناگوار این انسان محترم، به شما اعلام می داریم و از شما می خواهیم تا قبل از آنکه بسیار دیر شود از وقوع جرم و جنایت دیگری توسط رژیم جمهوری اسلامی، جلوگیری به عمل آورید.

در حالی که ما سالگرد بیانیه حقوق بشر را گرامی می داریم، اجازه دادن به نقض فاحش حقوق بشر در ایران، در واقع اهانت به همه می باشد.

عالیجناب؛
اینجانب، به نمایندگی از هم وطنانم و همچنین افراد متمدن سراسر جهان، اصرار دارم که شما و جوامع ملل متحد، خواهان آزادی فوری آیت الله بروجردی شوید.

در انتظار پاسخ مثبت شما می باشم.

با احترام فراوان

رضا پهلوی

Recent letter to His Excellency Ban Ki-moon concerning Ayatollah Seyed Hossein Kazemeiny Boroujerdi
Friday, December 17th, 2010 by
Reza Pahlavi
His Excellency Ban Ki-moon
Secretary-General of United Nations
The United Nations
New York, N.Y  10017

Dec. 17th, 2010

 

Your Excellency,

 

Ayatollah Seyed Hossein Kazemeiny Boroujerdi, a holy man, a long time vocal advocate of the separation of church and state and an opponent of the current regime in Tehran, is in dire circumstances as a result of long term imprisonment and physical and psychological torture. Reports indicate enduring the torture has caused Ayatollah Boroujerdi to lose much of his sight to the point that he is no longer able to even recognize objects and people around him.

The regime has now decided to move this brave and tortured soul, along with six of his comrades to an undisclosed location. I, along with my freedom loving compatriots, express to you our gravest concerns regarding the future of this holy man. We beseech you to intervene before it is too late and prevent yet another crime by the Islamic Republic regime in Tehran.

As we celebrate the anniversary of the Declaration of Human Rights, it is an affront to all to allow yet another egregious violation of human rights to occur in Iran.


Your Excellency,


I must insist, on behalf of my compatriots and indeed civilized people the world over, that you and the community of nations stand up and demand the immediate release of Ayatollah Boroujerdi.

I await your positive response.With my esteem and respect,

 

Reza Pahlavi