ندای عزیز تولدت مبارک / آزرم
 فردا 3 بهمن ماه ،زاد روز  ایراندخت ایران زمین همیشه جاوید است؛زاد روز ندا آقا سلطان عزیز ، .
دختر عزیزی که به خون غلتیده شدنش و چشمان بازش همه دنیا را تکان داد و  همیشه جان سپردن او با چشمان باز ،همراه تک تک ما خواهد بود. و هرگاه قصد داریم که فراموش کنیم چه بر سر ما ، کشور و مردممان آمده این چشمان باز ندا است به ما نهیب می زند. Active Image

یادمان باشد که ندا  بی گناه ، کشته شد و هیچگاه فرد دون  مایه ای که قلب مهربان ندا را هدف گرفت  شناخته نشد

اگر چه او این کار  که بی گناهی را فقط به خاطر احقاق حقش اعتراض کرده است بکشد را یک وظیفه می دانست

اگرچه این دژخمیان شب را راحت سر بر بالش می گذارند چون فکر می کنند کشتن یک معترض یک دستور الهی است و یک قدم به خدا نزدیک می شوند

   اگر چه دستان خونی اشان را شستند این قاتلین ولی باید بدانند و آگاه باشند که هیچگاه  تصویر دستان خونی و کشتارهایی که انجام داده اند از ذهن مردم ایران و تاریخ پاک نخواهد شد

 ندا جان به چشمان بازت سوگند که  اجازه نخواهیم داد که خون پاکت که خیابانهای تهران را رنگین کرد پایمال شود و چشمان بازت را   هیچگاه از یاد نخواهیم برد چشمان بازی که از ما می خواست که نگذاریم آزادی به راحتی جان دهد و از راهی که تو رفتی و به خاطر ان به خون غلتیدی باز نخواهیم گشت و راهت را تا رسیدن به مقصد ادامه می دهیم

تو همیشه  و تا ابد در خاطر ملت ایران زنده و جاودان هستی و در تاریخ به ثبت خواهی رسید