هذیان گوئی های آقای مشیری
 و مرگ شاهزاده علیرضا پهلوی
ویکتوریا آزاد
با عرض تسلیت به خانواده محترم پهلوی ، شهبانو فرح دیبا ، شاهدخت فرحناز گرامی ، شاهزاده رضا پهلوی و همسر محترم ایشان یاسمین عزیز و جناب آقای اویسی گرامی !
قضاوتهای نابهنگام ، فرصت طلبانه ، نادرست و غیر حرفه ای آقای مشیری در خصوص مرگ شاهزاده علیرضا پهلوی موجب نوشتن این نامه است.  مستقیما وارد موضوع میشوم.  از آقای مشیری می پرسم شما چه حرفه ای دارید ؟ تا آنجا که میدانم روانشناس نیستید و مدرک اینکار را هم ندارید . نحوه برخورد شما نیز حاکی از بی اطلاعی کامل شما از دلایل اقدام افراد به خودکشی است.شما چگونه به خودتان اجازه دادید که این خانواده داغدار را مورد بی لطفی و بی حرمتی و افترا قرار دهید . شما علیرضا را مثل یک عروسک چوبی بی اراده معرفی کردید .این بدترین و غیر انسانی ترین شکل برخورد با یک انسان از دست رفته بود . اگر علیرضا تا به این حد ضعیف بود که  تحت فشار مادر و برادر سکوت اختیار کرد و بعد هم خود را کشت ، پس او اساسا فارغ ازجاذبه و توان اثرگذاری بوده و قضاوت شما مبنی براینکه او انسان فرهیخته و با استعداد و با جاذبه ای بوده کاملا نقض غرض است ؛ این آن چهره ای است که شما از روان شاد علیرضا ترسیم کردید. جدا متاسفم که پس از سالها زندگی درغرب هنوز نیاموخته اید که به حریم زندگی خصوصی دیگران وارد نشوید و بر اساس ذهنیات و فانتزی های خودتان دیگران را قضاوت نکنید . شما حتی یک برگ فاکت و مدرک برای ادعایتان ندارید. حدسیات خود را حقایق تلقی میکنید و هذیان میگوئید. شما می گویید چگونه این همه انسانهای 60 ـ 50 ساله ازمرزهای پاکستان و غیره گریختند و خود را نکشتند ؟ همین قسمت از صحبت شما نشان میدهد تا چه حد شما ازقضاوت در این حوزه عاجزید و بدیهی است که چنین باشد چون شما حتی یک واحد دانشگاهی دانش روانشناسی نخوانده اید.
 روابط خانوادگی هر کس به خود وی مربوط است حتی اگر شاهزاده باشد تنها درصورتی این روابط عیان میشود که آن افراد مایل به سخن گفتن در آن خصوص باشند. گفته اید چرا علیرضا یک وبسایت شخصی و یا حتا یک صفحه فیس بوک نداشته باشد، یک مصاحبه با او صورت نگرفته و همواره در سایه نگه داشته شود؟! من از شما سوال میکنم  چرا شما که طی این سالها بلندگو و تریبون در اختیار داشتید یک کلام از علیرضا پهلوی نگفتید چرا شما امروز که او نیست دلتان بحال او میسوزد و او را مظلوم می انگارید. شما که سالهاست تلویزیون داری و رسانه داری، چرا یک بار با ایشان مصاحبه نکردی و چرا حتی یک سخن از او نگفتی و چرا معلومات دانشگاهی او را بکار نگرفتی . من که ادعا های شما را در خصوص مرگ شاهزاده ع. پ. ندارم ولی اگر داشتم امروز از غصه دق میکردم. شما میگویید چرا علیرضا وبلاگ شخصی نداشته ، آقای محترم خودتان میگویید وبلاگ شخصی یعنی ایشان باید باعلاقه فردی و شخصی خود یک وبلاگ تاسیس میکرد و یک صفحه فیس بوک باز میکرد اما این اتفاق نیفتاده و شما امروز از این بابت ناراحت هستید و باقیماندگان را استیضاح میکنید که چرا آنها بجای علیرضا وبلاگ برای ایشان تاسیس نکردند و چرا بجای ایشان در صفحه فیس بوک ظاهر نشدند مثلا شهبانو و یا شاهزاده رضا پهلوی بجای ایشان وبلاگ می زد و یا در صفحه فیس بوک با پیوند ها گپ میزدند. جدا که آقای مشیری برای شما متاسفم ، شما اصلا میدانید چه میگویید!!!!!!!
یاد شادروان علیرضا پهلوی گرامی باد !
با احترام
ویکتوریا  آزاد
2011.02.03