هشتم مارس بر مردان جهان
از ما بهتران مبارک باد
ستاره از تهران
روز  جهانی زن است.... چقدر عالی....لااقل از 365 روز در سال، یکروزش به نام ما زنان نامگذاری شده
بعنوان جنس زن ، لازم است  از مردان جهان که با اینهمه سخاوت و مردانگی!!  یک روز را  به زنان اختصاص داده اند! تشکر کنم و این روز را به آنها تبریک بگویم!

بدینوسیله:

از مردان جهان که برای یافتن قدرت بیشتر و داشتن ثروت افزونتر ( و نتیجتا" باز هم یافتن قدرت بیشتر! ) تمام قوانین را به نفع خود پایه ریزی کرده اند صمیمانه سپاسگزاری میکنم!

از مردان جهان که احساس " مالکیت " عجیبی در وجودشان موجب آن شده که  زن را جزو " اموال" ، " سرمایه" و " دارایی" های خود بدانند، سپاسگزارم و بدلیل اینکه زن را جزو  ِ دارایی و تحت مالکیت خود میدانند، و آنچه مربوط به زن باشد نیز متعلق به آنهاست ، بنابر این ، روز زن هم حتما" مال آنهاست!  پس من به سهم خود این روز را به مردان نیز تبریک میگویم و حتی حاضرم روز هشت مارچ را صمیمانه و دو دستی تقدیم مردان کنم و هیچ ادعایی نداشته باشم!

  از آنجایی که  مردان خیلی خارق العاده هستند! و به اندازهء دو تا انسان ارزش دارند، و بهمین دلیل سهم ما زنان از زندگی نیمی از سهم آنان و در مواردی حتی " هیچ" است

و از آنجایی که خدای بخشندهء مهربان، مردان را دوست تر میدارد و از همینروی تمام پیامبرانش را از میان مردان برگزیده

و از آنجایی که تمام قوانین الهی و غیر الهی  ، به زن به چشم موجود ضعیف و قابل ترحم و قابل بهره برداری نگاه میکنند و این موجود ضعیف و نحیف را نیازمند صاحب و سرپرست و مالک میشمارند که بایستی از مالک خود یعنی مردان، اطاعت کنند و برده وار تابع آنها باشند

و از آنجا که پدران و برادران و همسران و حتی دوست پسران! در انجام این " فریضهء مالکیت " هیچگاه کوتاهی نمیکنند

و از آنجا که خود ما زنان نیز ارزش برابر خود با مردان را بعنوان یک انسان، درک نکرده ایم و دائم خود را محتاج حمایت آنها میدانیم

و از آنجا که ما زنان ، در جستجوی حمایت و پشتیبانی مردان، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر عاطفی و چه سایر موارد، همواره خود را دربست در اختیار مردان قرار میدهیم

و در قبال سقفی که بالای سرمان باشد و لقمه نانی و دو تا النگوی طلا که جرینگ جرینگ هم صدا کند، حاضریم تن به ازدواج دائم و موقت بدهیم و عمری را بی هیچ پشتوانهء معنوی و علمی و بی هیچ رشد اجتماعی، بپزیم و بشوییم و بروبیم و بزاییم و پرستاری کنیم و ...سرآخر هم با صدتا درد بی درمان از درد مفاصل و کمردرد گرفته تا  ناراحتیهای قلبی، در کنارش آب مروارید بگیریم اما ناچار باشیم به سهم نداشتهء مان از زندگی راضی باشیم

و حاضریم برای اخذ مدرک آموزشی،  یافتن شغل و داشتن درآمد ، و تامین هزینه های زندگی به هر مردی که توان حمایتمان را دارد، لبخند بزنیم و چراغ سبز نشان دهیم

و  چون ما زنان حتی با یکدیگر نیز دوستی و تفاهم نداریم و چشم دیدن همدیگر را نداشته از زنانی که در ردیف بالاتر از خودمان هستند ( چه از نظر قیافه و زیبایی – علمی – شغلی -  فرهنگی – اجتماعی – سیاسی – اقتصادی) بشدت بیزار و متنفریم و البته این تنفر و انزجار را  انکار و با ظرافت تمام  پنهان میکنیم

و خلاصه به هزار و یک دلیل دیگر..... پس من به سهم خود به تمام مردان ِ عقل کل ِ از ما بهتران ِ خارق العادهء شگفت انگیز، که موجبات اینگونه زندگیها را در سطح جهان و بویژه در جهان سوم فراهم نموده اند، آفرین گفته و روز هشتم مارچ را تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم همواره در ایجاد خشونت و جنگ و درگیری و نوشتن قوانین به نفع خود کما فی السابق موفق باشند!

و رگ غیرتشان همچنان متورم باشد و احساس مالکیت و خودمحوری و سلطه جویی و برتری طلبی شان برقرار!!!

هرچه باشد خداوند بخشندهء مهربان هم در تمام ادیان از همین موجودات پشتیبانی کرده و آنها را به خشونت و جنگ و خونریزی دعوت نموده است

پس هشتم مارچ بر مردان جهان مبارک باد!

امروز را  آسوده باشند و خوش بگذرانند که فردا از آن زنان است

 زنان جهان ! متحد شوید !

با آرزوی فردایی شاد و روشن برای همهء مردم دنیا

ستاره.تهران