مصاحبه جنجالی فرزند احمد رضائی
مصاحبه جنجالی فرزند احمد رضائی پسر محسن رضائی در سال 1998 با صدای امریکا درباره انقلاب و دین اسلام و گرایش جوانان به سکولاریسم ! بعید نیست مرگ نامبرده در تصفیه حسابهایی حکومتی اتفاق افتاده باشد 
 
http://www.youtube.com/watch?v=5vjQXwTAbk4
 
https://www.facebook.com/photo.php?v=239370942792593