بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، فشارها و اذیت و آزارهای روحی علیه زندانی سیاسی منیره ربیعی و خانواده اش شدت گرفته است
زندانی سیاسی مهندس منیره ربیعی چند هفته است که تحت فشارهای روحی و برخوردهای توهین آمیز و غیر انسانی زندانبانها قرار دارد. او چند هفته از ملاقات با خانواده اش محروم شده بود.هر بار که از ملاقات با خانواده اش به بند بازگردنده می شد با بازرسیهای توهین آمیز مواجه می شود و پس از آن توسط معاون زندان فراخوانده می شود و تحت فشارهای روحی قرار می گیرد.
از طرفی دیگر خانواده خانم ربیعی هنگام مراجعه برای ملاقات با فرزندشان با تهدید و توهین های زن پاسداربند سالن ملاقات مواجه هستند.این زن پاسدار بطور توهین آمیزی آنها را مورد بازرسی بدنی قرار می دهد و در حین بازرسی از الفاظ توهین آمیزی علیه این خانواده بکار می برد و سعی دارد که واکنش این خانواده را بر انگیزد تا این خانواده از ملاقات با فرزندشان محروم کند . او همچنین خواهر زاده خانم ربیعی را بخاطر داشتن مقداری کشمش در جیبش بطرز وحشیانهای با این بچه برخورد می کند که بچه از ترس شروع به گریه کردن می کند. هنگامی که با اعتراض این خانواده مواجه می شود شروع به توهین کردن به این خانواده می کند و آنها را که پیش از چند هفته ممنوع الملاقات بوده اند دوباره تهدید به قطع ملاقات با عزیزشان می کند.
مدتی پیش از طریق وکیل زندانی سیاسی منیره ربیعی به خانواده او اطلاع داده می شود که خانم ربیعی با قرار دادن وثیقه می تواند آزاد شود. این خانواده با صرف هزینه های زیاد و زمان سند منزل خود را در اداره ثبت گرو می گذارند.ولی وقتی که به دادگاه مراجعه می کند به آنها گفته می شود که نامه گرو گذاشتن سند منزل گم شده است این در حالی است که دریات نامه تایید و در دبیرخانه دادگاه به ثبت رسیده است .پرونده او در دست فردی بنام پیر عباسی رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب می باشد. رفتار این فرد با خانواده ربیعی غیر انسانی است و این فرد مانع اصلی آزادی خانم ربیعی می باشد.
زندانی سیاسی مهندس منیره ربیعی 32 ساله در شعبه 26 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام عباسی به 5 سال زندان و تبعید به زندان برازجان محکوم شده است .محکومیت تبعید را اخیر به این خانواده اعلام شده است.
زندانی سیاسی منیره ربیعی و وکیلش نسبت به این حکم سنگین و غیر انسانی اعتراض کرده و در حال حاضر پرونده او جهت تجدید نظر به شعبه 36 دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
لازم به یاداوری است مهندس منیره ربیعی 32 ساله مهندس شیمی در 15 مهر ماه 88به شعبۀ 3 امنیت دادگاه انقلاب برای پاره ای توضیحات فراخوانده شد و توسط فردی بنام بیگی رئیس شعبه 3 امنیت بازداشت شد علت بازداشت وی پاسخ دادن به تلفن دائیش (که در قرارگاه اشرف در عراق است) و جویا شدن حال او بوده .مهندس ربیعی نزدیک به 20 روز در سلولهای انفرادی بند 209 مورد بازجوئی وتحت شکنجه های جسمی و روحی و اهانت بازجویان وزارت اطلاعات با نام های مستعار علوی و سید قرار گرفت. او سپس به بند 350 زنان زندان اوین منتقل گردید. خانم ربیعی با پرونده سازی بازجویان وزارت اطلاعات علوی و سید، پرونده وی به شعبه 26 دادگاه انقلاب ارجاع داده شد و توسط فردی بنام پیر عباسی در معرض این سئوال قرار گرفت که آیا اتهامات وارده را می پذیرد و یا نه؟ مهندس ربیعی اتهامات را رد کرد و اعلام کرد این یک تماس خانوادگی بوده و شرم آور است که مکالمات خصوصی و خانوادگی مورد شنود قرار می گیرد و به عنوان اتهام علیه من بکار برده می شود. به اعتقاد خانم ربیعی و وکیل او این دادگاه نمایشی بود و محکومیت او از پیش تعیین شده بود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تجدید فشارهای روحی علیه زندانیان سیاسی و خانواده های آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگران ویژه زنان و دستگیریهای خود سرانه سازمان ملل متحد می خواهد که برای آزادی فوری وبی قید وشرط زندانیان سیاسی اقدام عملی نماید.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
10 بهمن 1388 برابر با 01 مارس 2010