✍️ویکتوریا آزاد✍️

‏مذاکرات در وین در این دور به پایان رسید و قرار شد نمایندگان به خانه برگردند و با هم مشورت کنند تا دور بعد که مذاکرات ادامه خواهد یافت.روزها تلویزیونها و تحلیلگران مشغول گرم کردن فضای افکار عمومی بودند که اگر مذاکرات موفق شود چنین میشود و اگر موفق نشود چنان میشود… هیچکس به شما حقیقت را نگفت…نگفتند که این مذاکره نیست یک نمایش خیمه شب بازی است. دورِ باطلی است که از سال ۱۳۸۲ شروع شده و قرار نیست تمام شود. تحریمها نیز قرار نیست تمام شود چون هر دو طرف پول خوبی از این ماجرا نصیبشان میشود و هیچکدام از طرفین به ملتِ متحمل و صبور ایران فکر نمیکنند حتی روشنفکران و سیاسیون این مرزوبوم را هم خوب فریفته اند پس چرا مذاکرات را با آخوندها تمام کنند. ملتهای جهان از این بابت نان میخورند، دولتها بر ذخیره مالی خود می افزایند. اصلا چه اهمیتی دارد که ملت ایران فقیرتر و فقیرتر شود. در مکتب و فلسفه اروپاییها، روسها، امریکاییها باور دارند که هر ملتی لیاقتش همان حکومتی است که آن ملت اجازه داده که بر او حکمرانی کند در غیراینصورت نباید آن حکومت را بربتابند. از همین رو بارها در محافل بین المللی بما گفتند که مردم شما راضی هستند اگر نیستند چرا به قوانین حکومت تمکین میکنند؟ بارها گفته اند که تعداد تظاهرکنندگان در بهترین حالت بهنگام جنبش سبز از سه میلیون عبور نکرد در حالیکه که شما ۷۵ میلیون جمعیت دارید.
👈👈نتیجه اخلاقیِ آنها اینست؛ از ما نخواهید حقوق بشر شما، محور رابطه ما با رژیم شما باشد. رعایت حقوق بشر مسئله ملت شماست و این آنها هستند که باید برای حاکمانشان خط و نشان بکشند. ما فقط پیشنهاد میدهیم یا حداکثر اعتراض میکنیم. میگویند از ما نخواهید که حکومت شما را به رسمیت نشناسیم وقتی حکومت دیگری ندارید. 📣📣 بنابر این هموطن عزیزم : ۱. بدان هیچ نیروی خارجی برای نجات شما نیامده و نخواهد آمد ۲. بدان حکومت ایران یک حکومت دست نشانده قدرتهای خارجی است و آمده که بماند و منافع آنها را تامین کند نه منافع شما را ۳. بدان که با ادامه بقای جمهوری اسلامی ایران تجزیه خواهد شد، طرح یوگسلاویزه کردن ایران روی میز مشترک حکومت ایران و قدرتهای خارجی است، ماجرای انتقال آب و منابع و ثروت هم در همین راستا صورت میگیرد ۴. بدان که سرنوشت تو و نسلهای بعد پشیزی برای این حکومت و همدستانش اهمیت ندارد و هیچ اصلاح و تحولی به نفع منافع شما قرار نیست رخ بدهد. در مکتب اینها ملت ایران را باید گرسنه و فقیر نگه داشت ۵. بدان که این رژیم وضعش از این هم بدتر بشود تا شما نخواهید، نخواهد رفت. فروپاشی و تسلیم رژیم بدون حضور میلیونها ایرانی در خیابان غیرممکن است! ✊پس بپاخیز ، خود را متشکل کن و ایران را نجات بده! #بابرجام_بی_برجام_این_رژیم_باید_سرنگون_شود
https://t.me/iranyarannetwork1398