I onsdags den 9 juli samlades mer än 3000 Iranier på Gostav Adolfs torget i Göteborg och avmarschade mot Götaplatsen för att visa sitt missnöje med den rådande situationenen i Iran. Tusntals männoskor marscherade för stöd av Student kampen i Iran,press frihet och mot avsaknad av yttrandefrihet, förföljelse av oliktänkande och mänskliga rättigheter. Den 9 juli går i solidaritetens tecken med den iranska studentrörelsens kamp för demokrati och frihet i Iran !

*******************************************************

Den 9 juli 1999 utmanade studenterna och vanliga folket genom protest demonstartioner den islamiska regimen i Iran att de kräver demokrati och yttrandefrihet. Iranier i gbg samlades för att hedra minnet av offren under dessa demonstartioner.
Denna demonstartion har arrangerats av Solidaritetskommitten för den iranska studentrörelsen i Iran. Kommitten består av 10 personer med olika politiska tillhörigheter från höger till mitten och vänseter samt Föreningen för mänskliga rättigheter och demokrati i این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید de talare som har deltagit och hållit tal på Göta platsen var Margitta Bjurklund från Folkpartiet , Frank Andersson(Socialdemokraternas ordförnade igbg), Ordförande för V. Studentförbundet Fredrik Klasson-Brås, Solidaritetesgruppen för studenter i Iran Mona och Taher och Nazim. Även ett uttalande från Vänsterpartiet ( Mats Pilhelm distriks ord) och Iranska riksförbundet lästes upp.
Programmet startades med en liten förställning från 3 asysökande ( Shahpar Abbdi,Ahmad Alavi) som handlade om kvinnornas sitationen i Iran  och på slutet av förställningen de rev av sig slöjan och slängde bort det. Under programmet hade även deltagits olika Iranska och svenska musik grupper.
Demonstranterna som samlades där igår i närvaro av representanter för de svenska poitiska partier, fördömde den Islamiska regimen för sitt agerande mot studenter och hela befolkningen i Iran. De krävde:
1.    att alla gripna studenter,samt alla övriga politiska fångar friges
2.    Att genomförs en folkomröstning i Iran beträffande framtida statens egenskap
3.    Att det sker en maktskifte i Iran, från den despotismiskt islamiska regeringen till en demokratisk och skular regering, i vilket hela makt strukturens poster tillsätts enligt invånarnas vilja
4.    Att internationella samfundet fördömer islamiska regeringen för upprepande gånger inskränkningar av iranska folkets mänskliga rättigheter
5.    Att all försök till maktskiftet i Iran genom militärt ingripande fördöms
6.    Att all försök till sammanjämkning med dem olika grupperingar inom den islamiska regeringen i Iran fördöms
7.    Att svenska regeringen erkänna Iran som farozon och stoppa all deportering av asylsökande ditt.   

Vid penan sitter Victoria Azad från arrangör kommitten för 9 Juli:s demonstration.