گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها

Mrs Victoria Azad is a renowned politician who the past 40 years has worked in opposition against the Islamic Republic of Iran. She is known as a political analyst, writer and debater. Mrs Victoria Azad has initiated and started several important oppositional associations and is one of the founders of Iran Yaran. Mrs Victoria Azad is especially known for her strong connections to the opposition within the country. She has written numerous important articles and is one of the key figures within the Iranian opposition who is frequently interviewed on matters with regard to the current political situation in Iran In 2002 she was nominated for the Swedish Parliament and held a fourth place in the election. She holds a MA in Nursing and leadership and has worked as University Adjunct as well as held several Managerial position within her field of work.
برنامه های تلویزیونی

شبکه ایرانیاران

روی لوگو کلیک کنید

 اولین برنامه ایرانیاران در تلویزیون کانال یک با اجرای ویکتوریا آزاد موسس و رایزن این شبکه با موضوع معرفی شبکه ایرانیاران و استراتژی این شبکه در رسیدن به هدفِ اتحاد در اپوزیسیونِ مخالف با رژیم جمهوری اسلامی اجرا شد.

برای دیدن این برنامه به کانال یوتیوب #شبکه_ایرانیاران رجوع کنید👇
https://youtu.be/QeSoO6CBKm0
این برنامه را در کانال یک نیز میتوانید ملاحظه کنید
https://youtu.be/epM3n11SMqw
#ژنو_اپوزیسیون
#اتحاد_میلیونی
#شبکه_ایرانیاران
#کانال_یک
@iranyarannetwork1398
کتاب اول دبستان

 
پيام به مهوش و بيژن عزيز چاپ پست الكترونيكي
 به مناسبت اولين سالگرد اعدام فرزندان عزيز آنها عبدالله و محمد فتحي
 مینا احدی
کدام کلمه و کدام شعر ميتواند غم و درد عميق و جانکاه پدر و مادري را بيان کند٬ که عزيزترين کسان آنها به دست جلادان به قتل ميرسند. کدام اشک و آه ميتواند تسکيني بر دلهاي غمگين والديني باشد که در مقابل چشمان آنها و در روز روشن عزيزانشان را پاي چوبه دار ميبرند و در کمال وقاحت و سبعيت آنها را به قتل ميرسانند.
امروز ٬ اولين سالگرد اعدام محمد و عبدالله فتحي است. روزي سياه در تاريخ حکومت اسلامي ايران٬ و روزي مهم در تاريخ مبارزه عليه اعدام.

مادر دردمند اين دو جوان٬ مهوش علاسوندي٬ با حضور در زندان و بعد از اينکه لحظاتي توانست عزيزترين کسان خود را در آغوش گرفته و از آنها براي هميشه وداع کند٬ در مقابل در زندان٬ با صداي بلند به زندانبانان پاسخ داد که روزي  بساط ظلم و بيداد و بساط خونريزي و جنايت آنها ويران خواهد شد. او به کساني که گريه ميکردند٬ گفت در مقابل جلادان گريه نکنيد٬ خشم و نفرت خود را عليه اين دستگاه جنايت ابراز کنيد!

مردم آزاده شاهين شهر و اصفهان و هر آن کسي که توانست خود را به مراسم تدفين اين دو جوان برساند٬ يک صحنه باشکوه از خشم و انزجار مردم  عليه فاشيست هاي اسلامي  را به نمايش گذاشتند که کاخ خامنه اي و جلادان ديگر را  به لرزه در آورد. سرود زندگي ٬ سرود اعتراض و مبارزه٬ سرود نفرت از جانيان و حاکمين اسلامي در مسير راهپيمايي خوانده شد و صداي مادر محمد وعبدالله که با خشم و نفرت اعلام کرد که خامنه اي ديگر نميتواند به راحتي روز را به شب برساند و روزي همين مردم اين جلادان و در راس آنها خامنه اي و سران حکومت اسلامي  را دستگير و محاکمه خواهند کرد٬ در گوشهاي جلادان طنين انداز شد.

اعدام وحشيانه ترين و بيرحمانه ترين رفتار با انسانها است. اعدام اسم تلطيف شده قتل سازمان يافته توسط دولتها و جلادان حکومتي است. اين حکومت با اعدام هزاران نفر٬ تقريبا همه مردم ايران را داغدار کرده و همه مردم ايران يا يکي از افراد خانواده خود را و يا دوست و آشنايي را مي شناسند که به دست اين جلادان به قتل رسيده است.

براي حکومتي که از روز اول٬ وصله ناجور به تن جامعه بوده و بتدريج در مقابل خود نسلي جوان را ديد که هيچ نقطه اي و هيچ قسمتي از اين حکومت را با قوانين و مذهب و مقررات و فرهنگ و رنگ و بويش را قبول ندارد٬ اعدام يک وسيله مهم نجات حکومت و يک ستون اصلي اتکا براي اين حکومت بود.

محمد و عبدالله نسل جواني بودند که چشم خود را باز کرده و اين حکومت و اين  بساط چاپيدن و ظلم لمپن هاي اسلامي را ديده بودند و از آنها ترسي نداشتند. آنها از زندگي همه آنرا ميخواستند و در مقابل خود دينازورها و فسيلي هاي کثافت و فاسدي را مي ديدند که با شمشير خدا و اسلام و پيغمبر٬ هر آنچه نشاني از دوستي ومودت و زندگي و عشق و شادي بود٬ را نشانه رفته بودند.

عصيان و اعتراض اين نسل٬ حکومت اسلامي را هنوز که در قدرت هست٬ به زانو در آورده و آنها را عاجز و مستاصل  کرده ٬ و دور نيست روزي که نسل جوان در ايران٬  با طغيان و اعتراض خود حکومت جنايت و وقاحت اسلامي را سرنگون کرده و ياد همه جانباختگان و اعدام شدگان را براي هميشه گرامي خواهد داشت.

در اولين سالگرد اعدام محمد و عبدالله به بيژن و مهوش عزيز براي استقامت و پايداري و دفاع سرسختانه آنها از آزادي و عدالت اجتماعي و مبارزه سرسختانه آنها عليه حکومت اسلامي ايران درود ميفرستم و دست آنها را مي فشارم.

زنده باد ياد عزيز محمد و عبدالله فتحي

مرگ بر جمهوري اسلامي

مينا احدي

کلن – ۱۷ ماه مه ۲۰۱۲
 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad