گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها

Mrs Victoria Azad is a renowned politician who the past 40 years has worked in opposition against the Islamic Republic of Iran. She is known as a political analyst, writer and debater. Mrs Victoria Azad has initiated and started several important oppositional associations and is one of the founders of Iran Yaran. Mrs Victoria Azad is especially known for her strong connections to the opposition within the country. She has written numerous important articles and is one of the key figures within the Iranian opposition who is frequently interviewed on matters with regard to the current political situation in Iran In 2002 she was nominated for the Swedish Parliament and held a fourth place in the election. She holds a MA in Nursing and leadership and has worked as University Adjunct as well as held several Managerial position within her field of work.
برنامه های تلویزیونی

شبکه ایرانیاران

روی لوگو کلیک کنید

 اولین برنامه ایرانیاران در تلویزیون کانال یک با اجرای ویکتوریا آزاد موسس و رایزن این شبکه با موضوع معرفی شبکه ایرانیاران و استراتژی این شبکه در رسیدن به هدفِ اتحاد در اپوزیسیونِ مخالف با رژیم جمهوری اسلامی اجرا شد.

برای دیدن این برنامه به کانال یوتیوب #شبکه_ایرانیاران رجوع کنید👇
https://youtu.be/QeSoO6CBKm0
این برنامه را در کانال یک نیز میتوانید ملاحظه کنید
https://youtu.be/epM3n11SMqw
#ژنو_اپوزیسیون
#اتحاد_میلیونی
#شبکه_ایرانیاران
#کانال_یک
@iranyarannetwork1398
کتاب اول دبستان

 
خشونت بر عليه زنان در اروپا رو به افزایش است چاپ پست الكترونيكي

گزارشی از شورای اتحاديه اروپا
خشونت بر عليه زنان در اروپا رو به افزایش است

بر اساس‌ گزارشی که‌ در ماه‌ دسامبر سال‌ ۲۰۰۲ ارائه‌ شده‌، خشونت‌ مردان‌ بر عليه‌ زنان‌ علی‌الخصوص‌ در مناسبات‌ نزديک‌ خانوادگی‌ معضلی‌ جدی‌ و روبه‌ افزايش‌ است‌ . با اين‌ حال‌ به‌ اين‌ مشکل‌ توجه‌ چندانی‌ نمی‌شود.
شورای‌ اتحاديه‌ اروپا تمامی‌ کشورهای‌ اروپايی‌ را جهت‌ مبارزه‌ جدی‌ بر عليه‌ خشونت‌ خانگی‌ و اجتماعی‌ بر عليه‌ زنان‌ فرا می‌خواند. پيرو گزارشی‌ که‌ توسط خانم‌ اولگا کلتسوا Olga Keltsova به‌ شورای‌ اتحاديه‌ اروپا ارائه‌ شده‌ بين‌ تا ۲۰ تا ۵۰ درصد زنان‌ اروپايی‌ حداقل‌ يک‌بار در معرض‌ خشونت‌ خانگی‌ قرار گرفته‌اند.
تهاجم‌ و خشونت‌ بر عليه‌ زنان‌ پديده‌ای‌ است‌ که‌ در تمامی‌ کشورهای‌ جهان‌ و طبقات‌ اجتماعی‌ ديده‌ می‌شود. بر طبق‌ اين‌ گزارش‌، زنان‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ سطح‌ سواد و تحصيلات‌ و يا حتی‌ وضعيت‌ طبقاتی‌ خود کم‌ و بيش‌ در معرض‌ خشونت‌ مردان‌ قرار می‌گيرند. بنابراين‌ نه‌ عامل‌ فقر اقتصادی‌ و نه‌ ميزان‌ تحصيلات‌ زنان‌ هيچ‌يک‌ نقشی‌ در بازدارندگی‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌ ايفا نکرده‌ است‌ و حتی‌ بر عکس‌ بر طبق‌ اين‌ گزارش‌ آمار نشان‌ می‌دهد که‌ با بالارفتن‌ سطح‌ تحصيلی‌ زنان‌ و درآمد آنان‌ ميزان‌ خشونت‌ برعليه‌ آنان‌ نيز افزايش‌ يافته‌ است‌.
در کشور فرانسه‌ سال‌ ۲۰۰۱ حدود يک‌ و نيم‌ ميليون‌ زن‌ مورد ضرب‌ و شتم‌ فيزيکی‌ و فشارهای‌ روانی‌ از طرف‌ همسر و يا هم‌زی‌ خود قرار گرفته‌اند. به‌ لحاظ آماری‌ اين‌ تعداد حدودا ۴درصد از زنان اين کشور را تشکيل‌ می‌دهد.
در کشور نروژ اين‌ آمار به‌ نيم‌ درصد می‌رسد و علت‌ پايين‌ بودن‌ ميزان‌ خشونت‌ مردان‌ بر عليه زنان در کشورهای‌ اسکانديناوی‌ اساسا بستگی‌ به‌ اين‌ دارد که‌ در اين کشورها ميزان‌ اطلاع‌رسانی‌ و قوانين صريح در حمايت‌ از زنان در سطحی‌ است‌ که‌ مردان را بسيار محتاط و محدود می‌کند تا آن‌ درجه‌ که‌ ميزان‌ خشونت‌ بر عليه‌ زنان‌ در مقايسه‌ با ساير کشورها در پايين‌تر سطح‌ خود می‌باشند.
طبق‌ گزارشات‌ رسيده‌ از کشور روسيه‌ سالانه‌ ۱۳۰۰۰ زن‌ بقتل می‌رسند و اين‌ در حالی‌ است‌ که‌ در مدت‌ جنگ‌ طولانی‌ ۱۰ ساله‌ بين‌ روسيه‌ و افغانستان‌ فقط ۱۴۰۰۰ مرد کشته شد. خانم‌ اولگا کلتسوا در گزارش خود تاکيد می‌کند که‌ خشونت‌ و تعرض‌ عليه‌ زنان‌ آنچنان‌ گسترده است‌ که‌ لزوم‌ بازبينی‌ جديد و توجه فعال‌تر مسئولين‌ امری‌ جدی‌ و ضروری‌ است‌. ايشان‌ شورای‌ اتحاديه اروپا و نمايندگان‌ پارلمانی‌ تمامی کشورهای‌ عضو را تشويق‌ به‌ اعتراف به‌ اين‌ مشکل‌ جدی‌ می‌کند و در عين حال‌ خواهان‌ چاره‌جويی‌های‌ فوری برای‌ مقابله‌ با اين‌ پديده غيرانسانی‌ بر عليه‌ زنان‌ می‌باشد.
از جمله‌ پيشنهادات‌ مشخص‌ ايشان‌ به‌ شورای‌ مزبور، عبارتنداز:
ـ سنگين‌کردن‌ قوانين‌ مجازات‌ برای مردان‌ مرتکب‌ جرم‌، برای‌ مثال خشونت‌ و ضرب‌ و شتم‌ در يک‌ رابطه زناشويی‌ در بسياری‌ از کشورها جرم‌ محسوب‌ نمی‌شود که‌ دقيقا اين يکی‌ از آن‌ قوانينی‌ است‌ که‌ بايد تغيير کند .
ـ اتخاذ اقدامات‌ عملی‌تر و بموقع برای‌ پيشگيری‌ از ارتکاب‌ جرم.
ـ حمايت‌ همه‌جانبه‌ دولت‌ و ارگان‌های‌ زيربط از زنان‌ قربانی‌شده‌ و مورد تهاجم واقع‌ شده‌.

اصل گزارش را می‌توانید در سايت اينترنتی زير بخوانيد:
http://www.roks.se/english/olga_report_sv_0210.html

مترجم: ويکتوریا آزاد
 

 

 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad