گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها

Mrs Victoria Azad is a renowned politician who the past 40 years has worked in opposition against the Islamic Republic of Iran. She is known as a political analyst, writer and debater. Mrs Victoria Azad has initiated and started several important oppositional associations and is one of the founders of Iran Yaran. Mrs Victoria Azad is especially known for her strong connections to the opposition within the country. She has written numerous important articles and is one of the key figures within the Iranian opposition who is frequently interviewed on matters with regard to the current political situation in Iran In 2002 she was nominated for the Swedish Parliament and held a fourth place in the election. She holds a MA in Nursing and leadership and has worked as University Adjunct as well as held several Managerial position within her field of work.
برنامه های تلویزیونی

شبکه ایرانیاران

روی لوگو کلیک کنید

 اولین برنامه ایرانیاران در تلویزیون کانال یک با اجرای ویکتوریا آزاد موسس و رایزن این شبکه با موضوع معرفی شبکه ایرانیاران و استراتژی این شبکه در رسیدن به هدفِ اتحاد در اپوزیسیونِ مخالف با رژیم جمهوری اسلامی اجرا شد.

برای دیدن این برنامه به کانال یوتیوب #شبکه_ایرانیاران رجوع کنید👇
https://youtu.be/QeSoO6CBKm0
این برنامه را در کانال یک نیز میتوانید ملاحظه کنید
https://youtu.be/epM3n11SMqw
#ژنو_اپوزیسیون
#اتحاد_میلیونی
#شبکه_ایرانیاران
#کانال_یک
@iranyarannetwork1398
کتاب اول دبستان

 
اعلاميه در مورد شکايت عليه علی خامنه ای چاپ پست الكترونيكي
شبکه سکولارهای سبز ايران برای آزادی و دموکراسی اعلام می دارد که از شکايت آقای رضا پهلوی عليه آقای علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی مسلط بر ايران و کسی که مسئوول اصلی جنايات صورت گرفته عليه بشريت در ايران است، حمايت می کند و آن را در راستای همهء کوشش های قبلی سازمان ها و شخصيت های سياسی نگران عدول از حقوق بشر در ايران می داند.

نقش کليدی آقای علی خامنه ای در انجام جنايات رژيم اسلامی بر کسی پوشيده نيست و اثبات عمليات تبهکارانهء اين شخص در نزد جهانيان بر عهدهء فرد فرد ما ايرانيان نشسته در غربت است. در اين راستا، وجود ايرانيان سرشناسی چون آقای پهلوی، که بيش از اغلب هموطنان شان به رسانه ها و مراجع بين المللی دسترسی دارند، می تواند در رساندن صدای مردم ستمديدهء ما بگوش افکار عمومی جهانيان سخت مفيد باشد.

اما هدف گرفتن آقای علی خامنه ای تنها بايد همچون قدمی اساسی در راستای تغيير کامل رژيم، انحلال حکومت اسلامی و لغو قانون اساسی ضد بشر آن باشد و نمی تواند بخودی خود اپوزيسيون سکولار ـ دموکرات و انحلال طلب را به اهداف بزرگ خود، که رهائی و آزادی کامل هموطنانمان باشند، رهنمون گردد؛ چرا که اين نکته بديهی است که حکومت اسلامی می تواند بدون ولی فقيه هم به عمر نکبت بار خود ادامه داده و پرداختن صرف به خامنه ای و فراموش کردن موانع عديدهء ديگری که در سر راه مبارزان قرار دارد ممکن است مآلاً به توفيق جناح ديگری از همين رژيم بيانجامد.

همچنين بايد توجه کرد که اهميت اين شکايت در خود آن و تأثيرش در افکار عمومی جهانيان است و نه در مراجعی که مورد خطاب آن قرار می گيرند. در نتيجه، توجه به اين شکايت و يا بی اعتنائی به آن در آينده، نبايد از اهميت آن کاسته و يا موجب شود که حکومت اسلامی و نيز کشورهائی که فکر حمله به ايران را در سر می پرورانند بتوانند از نتيجهء محتمل کار سوء استفاده کنند.

البته، از نظر شبکهء سکولارهای سبز، راه حل نهائی ما در اتحاد نيروهای سکولار ـ دموکرات انحلال طلب خارج کشور و تشکيل شورا و کنگره ای راهبردی برای منسجم ساختن مبارزات و، از طريق برقراری ارتباط با مبارزان داخل کشور، ايجاد يک آلترناتيو کارا و سنجيده در برابر حکومتی است که سه دهه را بدون داشتن همآوردی مستقل و قوی تر از خود از سر گذرانده و ميهن ما را دچار انواع تباهی ها ساخته است.

شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ايران برای آزادی و دموکراسی

4 دی ماه 1390

 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad