مصاحبه آقای حشمت رئیسی با رادیو صدای ایران
آقای حشمت رئیسی در 23 ژانویه 2011 مصاحبه ای با آقای مهری در رادیو صدای ایران انجام داده که از لینک زیر می توانید بشنوید
http://www.radiosepehr.se/interviews/2012/Heshmat%20Raeisi120207.wma