به مناسبت اولین سالگرد برادران سربدار
محمد و عبداله فتحی
 به مهوش عزیز و بیژن گرامی مادرو پدر دو فرزند اعدام شده محمد و عبدالله
 مهوش عزیز تو زنی از جنس کوهی ؛ مادری بی همتا ، انسانی پر زمهر و اندیشه

بیژن عزیز و تو مردی از جنس یار، مردی بی نظیر با کوله باری از مهرو درایت

واژه از تکرار توان سرشار شما عاجز است
تعظیم میکنم به روح والا و درون پرطاقت شما

 Sample Image


یاد میگیرم که مثل شما باشم  ، من که خود سالهاست داغدارم اما

عظمت عشق شما به انسان ، داغ مرا به امید و انگیزه مبدل میکند

بدانید و آگاه باشید که طریق و راه شما تاریخ حقوق بشر را نیز رنگ دیگر خواهد داد.


با مهر سرشار و هزاران بوسه بر چشمان پر مهرتان

 یاد محمد و عبدالله عزیز گرامی باد
رنگین کمان سهم آنی است که تا آخرین قطره زیر باران بماند  (از آخرین گفته های برادران سربدار فتحی) 

ویکتوریا آزاد

http://www.youtube.com/watch?v=a5fBHQbt9F8&feature=share