تاثیر اجرائی شدن برجام روی زندگی ایرانی ها
Sample Image
برنامه روی خط صدای امریکا ـ نظرات مردم و شبکه های اجتماعی در خصوص ماجرای توافق هسته ای "برجام" .....امید که بسیاری براستی هوشیارند!

http://ir.voanews.com/med…/video/straight_talk/3151501.html