خورشید - نقش زنان در انتخابات ایران

Sample Image

کارشناسان
ویکتوریا آزاد فعال سیاسی و فعال حقوق زنان
دکترمهدی آقازمانی جامعه شناس                  
http://ofoghiran.tv/?p=12955
https://vimeo.com/213237705