کنفرانس با حضور مهربانو #ویکتوریا_آزاد
🔹خيزش مردمی دي ماه 
🔸وظایف اپوزیسونها برای براندازی
🔹راههای مبارزه با ترفندهای رژیم برای مقابله با اعتراضات مدنی مردم

برای شنیدن این کنفرانس اینجا کلیک کنید