گفتگوی من با برنامه امید جاودان
Sample Image
مصاحبه ویکتوریا آزاد با کشیش رسول حیدری از تلویزیون کانال یک برنامه امید جاودان، کلید واژه ها؛ فراخوانها ، خیزش‌های مردمی، نقش شاهزاده رضا پهلوی و وظایف ما
لطفا روی عکس کلیک کنید