گفتگو با تفسیر خبر
Sample Image

https://www.youtube.com/watch?v=WrSXoI1zvtk&feature=share

🔴 مصاحبه بانو ویکتوریا آزاد با آقای کورش کلهر در تفسیر خبر با مدیریت آقای جمشید چالنگی
کلیدواژه ها؛ اپوزیسیون و چشم اندازها، اقوام ایرانی ، نظام متمرکز و غیرمتمرکز

#ویکتوریا_آزاد
#تفسیر_خبر
#واحدهای_خودگردان_محلی
#انجمنهای_ایالتی_ولایتی
#اقوام_ایرانی
#حل_مساله_اقوام_ایرانی
#حقوق_شهروندی
#حاکمیت_سکولار_دموکرات
#نظام_غیرمتمرکز