گفتگو با آقای شهرام همایون

Sample Image

https://youtu.be/Ngasc9Ha8lY

گفتگوی بانو ویکتوریا آزاد عضو شورای راهبردی شبکه ایرانیاران با تلویزیون کانال یک آقای شهرام همایون، پیرامون اهداف تاسیس و برنامه‌های پیش روی این شبکه

#شبکه_ایرانیاران

@iranyarannetwork