گفتگو در باره سپاه پاسداران تروریست
Sample Image

مصاحبه ویکتوریا آزاد درباره اقدام دولت آمریکا در افزودن سپاه پاسداران به لیست سازمانهای تروریستی

بانو ویکتوریا آزاد موسس و عضو شورای  راهبردی #شبکه_ایرانیاران در مصاحبه با کشیش رسول حیدری کانال یک برنامه امید جاودان ضمن عرض شادباش جهت قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست نهادهای تروریستی اظهار داشتند : دو سال پیش شاهزاده به بدنه سپاه پاسداران هشدار دادند که خودشان را از رأس این سازمان جدا کنند و به مردم بپیوندند.
https://www.youtube.com/watch?v=s1U_ffbr1T4