گفتگو با کشیش رسول حیدری
Sample Image

گفتگوی کشیش «رسول حیدری» عضو شورای راهبردی شبکه ایرانیاران با ویکتوریا آزاد موسس و رایزن این شبکه، درباره مسائل سیاسی روز و  استراتژی شبکه ایرانیاران در دعوت از گروههای اپوزیسیون به گفتگو، در برنامه امید جاودان در تلویزیون کانال یک انجام شد.

برای دیدن این گفتگو به کانال یوتیوب ما رجوع کنید👇
https://youtu.be/VoofHR758yI

#ژنو_اپوزیسیون
#اتحاد_میلیونی
#شبکه_ایرانیاران

@iranyarannetwork1398