گفتگو با آقای عباس واحدیان شاهرودی

Image 

هموطنان عزیز ویدیو زیر گفتگوی بانو ویکتوریا آزاد با آقای عباس واحدیان شاهرودی گرامی از درونمرز است، در خصوص درخواست ۱۴ تن از فعالین مدنی- سیاسی داخل کشور برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی، گذر از  مسلخ این استبداد سیستماتیک و غیر مسئول و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران

💠💠 تقاضا داریم در انتشار این ویدیو ما را یاری دهید.

💠💠لینک یوتیوب این برنامه در کانال یک

https://youtu.be/FM6NX7vEjes