چرا بولتون کنار گذاشته شد؟
https://kayhan.london/fa/1398/06/21/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d8%9f
پنج شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹
ویکتوریا آزاد – خطاب به برخی رسانه‌ها که دانسته یا نادانسته نقش جمهوری اسلامی را در برکناری بولتون از مقام مشاور امنیتی ملی امریکا تعیین کننده جلوه می‌دهند. آیا کنارگذاردن جان بولتون به دستور و اراده ترامپ ربطی به شروط جمهوری اسلامی برای مذاکره دارد؟