رضا ضرابی؛ لايو شماره 15

👑 ميراث رضا شاهى 👑 

ويژه برنامه سالروز زادروز #رضاشاه_بزرگ 

برنامه اى از #رضا_ضرابى 

با حضور #ويكتوريا_آزاد و #مجيد_رحيمى

⭐️⭐️⭐️⭐️
👈موضوع گفتمان #ویکتوریا_آزاد : آیا مدیریت  رضا شاه مبتنی بر اعمال دیکتاتوری بود یا مدیریت خاص دوران بحران بود؟ 

اين لايو ويدئو را تا آخر ببينيد، آنرا به اشتراك بگذاريد و با دوستانتان درباره اش گفتگو كنيد.

https://www.facebook.com/iranyarannetwork/videos/1301601060228755/