هفتادو نهمین برنامه ایرانیاران
 Active Image
 
هفتادو نهمین برنامه ایرانیاران در تلویزیون  کانال یک با اجرای  ویکتوریاآزاد

💎 گفت و گو با:  
  قاسم شعله سعدی حقوق دان، تحلیلگر، فعال سیاسی و موسس گفتمان «راه سوم»
 پوران_ناظمی فعال مدنی -سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه موسوم به ۱۴

💎موضوع: 
👈👈 تاثیر ترور فخری زاده بر روند فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی
👈👈نقش رویکرد زنانه در سیاست، آیا زنان ایران آمادگی حضور برابر با مردان در عرصه کسب قدرت سیاسی را دارند؟ نقش زنان ایران در روند انحلال رژیم حاکم 

https://youtu.be/9OtgchevnIk