نود و چهارمین برنامه ایرانیاران
Image

نود و چهارمین برنامه #ایرانیاران در تلویزیون #کانال_یک با #ویکتوریا_آزاد
موضوع: 
معمای شاهزاده رضا پهلوی و راستاهای سیاستهای کلان ما
لینک برنامه در یوتیوب