گفتگوی من در تلویزیون کلمه 16 آبان 1401
Sample Image

💠مصاحبه ویکتوریا آزاد با تلویزیون کلمه با حضور مهمانان احد قربانی، مهیم سرخوش

☑️ موضوعات؛ خطر اعدامها، لزوم شکلگیری یک قیام میلیونی در اسرع وقت، بیانیه استادان دانشگاهها، اعتصابات سراسری، دفاع مشروع 

👈👈👈در لینک زیر 

دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱

https://youtu.be/1HqfHpKths0