گفتگوی من در تلویزیون کلمه 20 آبان 1401
Sample Image

💠مصاحبه دکتر رضا حسین بر با #ویکتوریا_آزاد در تلویزیون کلمه با حضور آقایان عباس خرسندی و سرهنگ آرین. 

⬅️ چگونه از فرسایشی شدن مبارزه جلوگیری کنیم؟ 

⬅️ تجمعات میلیونی یا محله محور یا هر دو؟ 

⬅️ دستاورد انقلاب ایران تا این لحظه چه بوده؟ 

⬅️ لینک مصاحبه 👇👇

https://youtu.be/55Z6XmsQ6t8