سخنرانی در لوکال دانسگاه گوتنبرگ سوئد

 Sample Image
سخنرانی #ویکتوریا_آزاد در لوکال دانشگاه گوتنبرگ سوئد بزبان سوئدی برای دانشجویان علوم سیاسی ، روابط بین الملل وامنیت بین الملل در خصوص انقلاب نوین ایرانیان، سابقه، دلایل بروز و ویژگی های خاص این دوره از خیزشهای مردم ایران. نقش زنان و مردان جوان، چرا این انقلاب را نباید انقلاب صرفا زنان نامید، تفاوت نسلها، بافت جنبشی این انقلاب فرامرزی، فراجنسیتی و فراطبقاتی. وظایف دولتها و ملتهای جهان، ثمرات این انقلاب برای آنها، چرا ملایان باید سرنگون بشوند و مماشات غرب و شرق چگونه ملت ایران و ملتهای جهان را صدها سال به عقب برد. مزایای یک ایران دموکراتیک و سکولار برای ایران و جهان! 
#ویکتوریا_آزاد 
 
 Active Image
 
 Active Image