اتحاد دمکراسی خواهان ایران
خواهان انتخاباتی آزاد ، تحت نظارت مجامع بین المللی است

هموطنان عزیز !

در اسفند 1386 قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی برقرار شود . و  نیروها و شخصیت های سیاسی ایران بتدریج مواضع خود رادر باره این موضوع اعلام می کنند .
این انتخابات در شرایطی برگزار می شود که خطرهای بسیاری امنیت ملی ما را تهدید می کند و به سبب سیاست های جنگ طلبانه نیروهای خارجی و برخی از سردمداران داخلی سایه شوم جنگ بر میهنمان سنگینی می کند .
بدیهی است انتخابات آزاد و دمکراتیک نقش تعیین کننده ای در اتخاذ سیاستهای اصولی و صحیح در جهت منافع ملی دارد .
 اتحاد دمکراسی خواهان ایران از هر حرکتی که در جهت برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتیک و هم راستا با اصول بنیادین انتخابات منصفانه باشد ، حمایت می کند .
ما از کمیته دفاع از انتخابات آزاد و دمکراتیک که اخیرا" توسط تعدادی از افراد و جریان های سیاسی کشور تشکیل شده است و شرایط بیست گانه مطرح شده آنان که با استاندارد های بین المللی و دمکراتیک انطباق دارد حمایت می کنیم و امیدواریم اعضای این کمیته به منظور تحقق اهداف آن تلاش ، پایداری و پایبندی لازم و کافی داشته باشند.
تحریم انتخابات غیر دمکراتیک گذشته از نظر ما کاری اصولی و در راستای دمکراسی خواهی بوده است . به ویژه آنکه بنیادگرایان شرایطی غیر دمکراتیک را در انتخابات قبلی بر مردم تحمیل کرده بودند و برخی از اصلاح طلبان بر این باور بودند که با دوری جستن از دمکراسی خواهان و نزدیک شدن به بنیادگرایان قادر خواهند بود موقعیت سیاسی خود را تقویت کنند .
شرایط در آن زمان امکان فعالیت و افشاگری های انتخاباتی گسترده را فراهم نکرده بود و بسیاری از توهم ها هنوز برای برخی از هواداران جریان های اصلاح طلب روشن نشده بود .
ما بر این باوریم که نیروهای اصلاح طلب حکومتی که در انتخابات غیر دمکراتیک گذشته شرکت کرده بودند نخواستند یا نتوانستند اعتماد دمکراسی خواهان را مبنی بر این که در صورت پیروز شدن ، پیگیرانه برای تحقق دمکراسی و دفاع از حقوق اقشار مختلف مردم تلاش خواهند کرد جلب کنند.
اتحاد دمکراسی خواهان ایران همچنان بر این باور است که قانون اساسی ایران باید آنچنان تغییر یابد که امکان هیچ گونه سوء استفاده و اعمال شیوه های غیر دمکراتیک در جهت نقض حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان وجود نداشته باشد .
باید مجریان انتخابات را به پیروی از اصول نظارت بین المللی سازمان ملل وادار کرد .
شرایط بیست گانه زیر که توسط کمیته دفاع از انتخابات آزاد و دمکراتیک مطرح شده است مورد حمایت همه جانبه اتحاد دمکراسی خواهان ایران قرار دارد :
"1 - اراده مردم اساس و منشا قدرت حکومت است و این اراده باید از طریق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعمال ‏شود.‏
‏2- آزادی و سلامت انتخابات هنگامی میسر است که حقوق و آزادی های اساسی مردم طبق معیارهای ‏جهانشمول تحقق پیدا کرده باشد.‏
‏3- آزادی و سلامت انتخابات بدین معنی است که همه آحاد ملت و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، ‏عقیدتی و قومی و ... بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شرکت کنند و به نامزدهای مورد نظر ‏خود رأی دهند و به لحاظ رأیی که می دهند مورد بازخواست و فشار و محرومیت قرار نگیرند، شرکت یا عدم ‏شرکت در انتخابات تحمیلی نباشد و اثر سویی در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد نداشته باشد.‏
‏4- به منظور رعایت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غیر از محدویت ‏هایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری در جرائم عادی- که ‏منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد- هیچ محدودیت دیگری نباید ایجاد  کرد.‏
‏5- مردم حق دارند به عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده به طور فردی یا از طریق احزاب و تشکل های ‏مختلف، در انتخابات شرکت کنند.‏
‏6- احزاب و تشکل های مختلف، با هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی، باید بتوانند در شرایط یکسان نامزدهای ‏خود را معرفی و برای شرکت در انتخابات از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه بهره مند باشند.‏
‏7- رأی دهندگان و نامزدهای انتخاباتی، فردی یا حزبی حق دارند بدون بیم و نگرانی، دیدگاه ها و برنامه های ‏خود را تبلیغ و ترویج و در رسانه های گروهی مطرح کنند.‏
‏8- دولت باید تمام اقدام های لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و ‏حیثیتی مساوی برخوردار شوند واز هر نوع خشونت، جلوگیری به عمل آورد.‏
‏9- دولت باید تضمین کند که موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را به فور در محدوده زمانی ‏معینی در دادگاه های عمومی علنی، مستقل و بی طرف مورد رسیدگی قرار دهد و با ناقضان قانون، اعم از ‏اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای دولتی، برخورد جدی و فوری در چارچوب قانون به عمل آورد، و رأی ‏صادره را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عمومی اعلام کند.
‏10- قوانین و مقررات داخلی مربوط به انتخابات نباید با عرف و تعهدهای بین المللی دولت مغایرت داشته ‏باشند.‏
‏11- انتخابات باید به صورت دوره ای و در دوره های مشخص انجام گیرد.‏
‏12- دولت موظف است برنامه های ملی آموزش همگانی را، به منظور آشنایی مردم با معیارها و آیین های انتخابات ‏آزاد ، اجرا کند.‏
‏13- رأی گیری باید به طور فراگیر انجام شود وشامل همه اتباع ایران باشد.‏
‏14- به منظور تأمین سلامت انتخابات دولت موظف است امکان نظارت و بازبینی بی طرفانه نهادها و تشکل ‏های مردمی و غیر دولتی و نمایندگان احزاب سیاسی را بر فرآیند انتخابات فراهم کند.‏
‏15- در فرآیند انتخابات همه آحاد مردم باید مورد حمایت قانون قرار گیرند و چنانچه حقوق فردی، اجتماعی، ‏سیاسی و انتخاباتی آنان تضییع شود باید از امکان جبران خسارت مادی و معنوی برخوردار باشند.‏
‏16- همه احاد ملت، اعم از زن و مرد و تشکل ها و احزاب سیاسی- عقیدتی و قومی، باید در شرایط مساوی ‏بتوانند از رسانه های گروهی و به ویژه از رسانه های دولتی برای انجام تبلیغات انتخاباتی بهره مند شوند.‏
‏17- رأی گیری باید مخفیانه به عمل آید؛ بدین معنی که غیر از رأی دهنده هیچ شخص دیگری از مفاد رأی وی ‏آگاه نشود.‏
‏18- دولت باید اقدام های لازم و مناسب را برای شفافیت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد ‏صلاحیت دانستن همه نامزدها، اعم از زن و مرد، قرار دهد و از هر گونه تفتیش عقاید و اعمال نظارت سلیقه ‏ای جلوگیری کند.‏
‏19- رأی گیری باید بدون هر گونه تقلب یا ارعاب یا هر گونه اقدام غیر قانونی انجام گیرد و شمارش آرا باید ‏تحت نظارت و بازبینی بی طرفانه نمایندگان احزاب، تشکل ها و نامزدها باشد، دولت مکلف به تضمین و اجرای ‏این بند است.‏
‏20- اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی- تحت هر عنوان باشد- به معنی نادیده انگاشتن حقوق ‏شهروندی و مخدوش کردن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است."

اتحاد دمکراسی خواهان ایران
دی ماه 1386