سومین برنامه سیمای همبستگی ملی ایرانیان

Image

در سومین برنامه سیمای همبستگی ملی ایرانیان (هما) که آقای سعید اوحدی میهمان برنامه بودند ابتدا با یکی از عزیزان کمپین یک میلیون امضا از ایران صحبتی داشتم و سپس گفتگوئی تلفنی با آقای فضائل عزیزان که از ایران به ترکیه پناهنده شده اند در زمینه دشواری ها در ایران گفتگو شد و در آخر اقای اوحدی در زمینه زن در اسلام نتایج تحقیقات خودشان را توضیح دادند. برای مشاهده این برنامه اینجا کلیک نمائید.