ويدئوي تجمع خانواده و هواداران آيت الله بروجردي

  در مقابل دفتر سازمان ملل متحد
در پي بي اعتنايي مسئولين مروبطه در دادگاه ويژه روحانيت نسبت به وضعيت جسمي نگران کننده آيت الله سيد حسين کاظميني بروجردي، روحاني معترض زنداني ، که با افزايش فشارها و تبعيد ايشان به زندان شهر يزد همراه شده است.
خانواده و جمعي از بستگان ايشان با جمعيتي بالغ بر سيصد نفر در روز جاري مورخه 5 آذرماه 1387 از ساعت 10 صبح در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در شهر تهران دست به تجمع اعتراضي زدند.
ويدئوي ذيل از اين تجمع مي باشد
لینک مستقیم در یوتوب
http://www.youtube.com/watch?v=EbwC5Jikgmk