نياز آیت الله بروجردي به معاينات تخصصي و عمل جراحي
Image   در تماس تلفنی که با پزشک متخصص از جمله آقای دکتر علی نجفی، متخصص ارتوپدی، در شهر یزد داشتم طبق اظهارات ایشان  به دلیل عدم امکان دسترسی آقای بروجردی  به تجهیزات پیشرفته پزشکی از جملهMRI  و عکسبرداری از ستون فقرات و زانو  در داخل زندان يزد، معالجه ایشان امکان پذیر نمی باشد. طبق اظهارات این پزشک متخصص آقای بروجردی نیاز به عکسبرداری فوری دارد.
ما اعلام میکنیم چنانچه آقای بروجردی دچارآسیب های جسمی ازجمله افلیجی، دیسک کمر، آسیب های نخاعی اسکلت و ستون فقرات و هرخسارت جانی دیگری شود این جمهوری اسلامی است که مسئولیت مستقیم و اصلی این حوادث را بعهده دارد. ایشان در سلامت کامل جسمی پا به زندان جمهوری اسلامی گذاشته اند درحالیکه اکنون با علایمی که ازعدم سلامتی ایشان بروزمیکند ایشان میرود که عواقب سنگینی را ازنظرسلامتی جان و جسم خود هزینه کند که البته این درنهایت هزینه ای گرانبها برای رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود.
ویکتوریا آزاد


اطلاعیه مجموعه فعالان حقوق بشردر ایران

زنداني عقيدتي آیت الله بروجردی، از درد شدید استخوان، ستون فقرات، زانوها و لگن خاصره، رنج می برد و علیرغم این مهم از خدمات پزشکی محروم مانده است.

آقای بروجردی به دفعات تقاضاي صدور مجوز برای درمان در بيرون از زندان را داشته اند كه اين امر تاكنون از سوی مسئولان مربوطه مورد موافقت قرار نگرفته است. مسئولين زندان يزد مدعي هستند كه از مقامات دادسراي ويژه روحانيت پيرامون صدور چنين مجوزي استعلام کرده‌‌اند ولي آنها بر اين باورند كه با خروج آقاي بروجردي از زندان، بيم ربوده شدن توسط هوادارانشان مي‌‌رود، لذا مخالف درمان در بيرون از زندان هستند!
همچنين مسئولين زندان يزد در آخرين موضع گيري، موافقت خود را مبني بر معاينه در داخل زندان توسط پزشكان متخصص اعلام نموده‌اند، ولي اين امر طبق اظهارات پزشکان متخصص از جمله آقای دکتر علی نجفی، متخصص ارتوپدی در یزد، به دلیل عدم وجود تجهیزات پیشرفته پزشکی از جمله MRI  در داخل زندان يزد، امکان پذیر نمی باشد.

سه شنبه ، 13 اسفند 1387
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران