درگیریهای خونین در نقاط مختلف تهران

بنابه گزارشات رسیده از نقاط مختلف تهران اعتراضات مردم رو به گسترش است و درگیریهای گسترده در مناطق مختلف تهران ادامه دارد در اثر این درگیریها تعداد زیادی از جوانان مجروح و به بیمارستانهای مختلف منتقل شدند.
پس از پیام علی خامنه ای و اعلام نتایج قطعی موجی از اعتراضات گسترده نقاط مختلف تهران را فراگرفته است و جوانان در نقاط مختلف به درگیری با طرفداران احمدی نژاد و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی پرداختند درگیریها در بعضی از نقاط مانند میدان فاطمی و خیابان آزادی بحدی شدید است که تعدادزیادی از جوانان مجروح شدند و به اورژانس بیمارستانها منتقل شدند. در حال حاضر مردم و جوانان  از جنوب تهران (خانی آباد، راه آهن) و از شرق تهران به سمت ولی عصر در حرکت هستند همچنین تجمع گسترده مردم و جوانان در میادین شیریعتی ،فاطمیه، انقلاب و ولی عصر می باشد.
   مردم تهران و بخصوص  جوانان دختر و پسر با سر دادن شعارهایی مانند مرگ بر خامنه ای ، خامنه ای پینوشه ایران شیلی نمی شه ، نصرن من الله و فتحا قریب مرگ بر این دولت مردم فریبا و شعارهای زیاد دیگری اعتراض خود را به کلیت رژیم ابراز کردند.
انبوهی از نیروهای گارد ویژه ، انتظامی و نیروهای امنیتی در خیابانها و میادین شهر مسقر شدند و وحشیانه با مردم برخورد می کنند ولی تا به حال موفق به پراگنده کردن مردم نشدند.
گزارشات تکمیلی متعافبا ارسال خواهد شد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، یورش گسترده به مردم و جوانان و زخمی کردن تعداد زیادی از آنها را محکوم می کند و خواستار اقدامات گسترده بین المللی برای جلوگیری از یک سکوب خونین در ایران است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
23 خرداد 1388 برابر با 13 ژون 2009