مصاحبه شاهزاده با رادیو صدای ایران
برای شنیدن مصاحبه شاهزاده با رادیو صدای ایران در باره خیزش ملت ایران اینجا کلیک نمائید