ادامه یافتن اعتراضات شبانه مردم تهران در مناطق مختلف
بنابه گزارشات رسیده از تهران صدای اعتراضات شبانۀ مردم تهران علیه استبداد حاکم از هر کوی برزن بر می خیزد و نوید صبح آزادی را سر میدهد.

اعتراضات شبانه مردم تهران که از ساعت 22:00  با بانگ الله اکبر وشعارهای مرگ بر دیکتاتور آغاز یافت تا ساعت 22:30 ادامه یافت.

 مردم بر بالای پشت بام های منازل خود در کوچه ها ،خیابانهای فرعی و آنانی که قادر به رفتن بر پشت بام های منازل خود نبودند با باز کردن پنجره های منازل خود بانگ الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر می دادند.

 اعتراضات  شبانه در مناطقی مانند؛ پارس ، حكيميه ، جنت اباد،‌‌آزادي ،‌ونك ،‌مير داماد ،‌تجريش ‌طالقاني ،‌شهيد ستاري ،‌پونك،‌صادقيه بصورت گسترده ادامه یافت.

ولی در مناطقی ماننند میر داماد ،تجریش،ونک،تهران پارس و جنت آباد شدت اعتراضات نسبت به مناطق دیگر بیشتر بود.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
4 مرداد 1388 برابر با 26 ژولای 2009