گردهمایی‌‌در Kungsträdgården استکهلم

 برای دفاع از حقوق بشر در ایران

یکشنبه  30 اگست برای جلب توجه شهروندان سوئدی و پشتیبانیشان از مبارزات حق طلبانه مردم ایران برای حقوق بشر گردهمایی‌ در شهرهای استکهلم، گوتنبرگ و مالمو برگزار میشود.
سوئد رئیس دوره ای اتحادیه اروپا است و در اوایل سپتامبر جلسه وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپادر استکهلم برگزار میشود. فرصت را غنیمت شمرده تقاضا کنیم تا پشتیبانی‌ از حقوق بشر در ایران جزو دستور کار این اجلاس قرار گیرد.
لذا از شما دعوت میشود برای پشتیبانی‌ ازآنان که جان بر کف برای حقوق انسانی خود در ایران مبارزه میکنند، دراین مراسم شرکت نمائید.
مکان: Kungsträdgården در استکهلم
زمان:  یکشنبه 30  آگست
ساعت: 14:00 تا  18:00
مراسم به زبان  سوئدی خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک ها مراجعه بفرمائید

فراخوان استکهلم:

http://www.initiativ-iran.org/English_Index.html 

فراخوان گوتنبرگ:
http://gemri.org/hur-du-kan-hjalpa-till/  

 

Gemri and Initiativ-Iran jointly consider to mobilize and organize all who feel sympathy with people who are victims of the Iranian streets, show that, despite of different ideological values,  are willing to stop violence against Iranian people