آیت الله منتظری: در برابر ظلم سکوت نکنید!
پیام به مراجع و حوزه های دینی
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲٣ شهريور ۱٣٨٨ -  ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۹
ایت الله منتظری در پیامی خطاب به مراجع دینی و حوزه های دینی، از آن ها خواسته است نسبت به بی اعتنایی حکومت به خواست های مردم و سرکوب آن ها سکوت نکنند و اجازه ندهند آبروی دین بیش از این بازیچه ی قدرتمندانی نام گیرد که او آن ها را حکومت ولایت نظامی خوانده است.